Kommandolinjegrænseflade

Oversigt

Med kommandolinjegrænsefladen kan programmets funktioner (værktøjer) afvikles direkte fra f.eks. batchscripts eller højniveauprogrammer, hvilket giver mulighed for at automatisere komplekse eller gentagne handlinger.

Brugergrænsefladen er fra PDFShellTools.exe i samme mappe, som hvor værktøjerne er installeret. Afvikles den uden parametre, vises listen over funktioner.
Den grundliggende kommandolinjesyntaks er:

PDFShellTools.exe [funktionsnavn] /? giver hjælp til funktionen (engelsk)

PDFShellTools.exe [funktionsnavn] [Parametre] for at afvikle funktionen.

Et eksempel:

"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" Merge "c:\Mine dokumenter\Fil1.pdf;c:\Mine dokumenter\Fil2.pdf"

Bemærk:

Parametre kan også anbringes i en ekstern fil. Kaldet sker så ved at erstatte alle parametrene med én enkelt "ParamFile=KompletStiTilParameterfilen".

"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" Merge "ParamFile=c:\Temp\Parametre.txt"

Tilgængelige funktioner (syntaksnavne - ikke oversat)

Uden grafisk interface

Disse kommandolinjefunktioner har ikke en tilsvarende funktionalitet i den grafiske brugergrænseflade. Alligevel kan de, som alle kommandolinjefunktioner, anvendes fra  Højrekliksmenuen ved at anvende Egne værktøjer.

Funktion: ConvertImagesToBW (brug hellere den nyere Optimer billeder)
Beskrivelse: Funktionen ændrer alle PDF-farvebilleder til sort/hvid eller gråtoner. Mest relevant til at nedsætte størrelsen af PDF-filen. Især, hvis originalen er sort/hvid, men fejlagtigt skannet som farve.
Valg: [] betyder valgfri parameter.
[ColorMode=] Ændringsmetoder:
  • BW - (standard) Ændrer billeder til sort/hvid med Otsus metode ("Otsu's global level method").
  • BW2 - Ændrer billeder til sort/hvid med tilpasset tærskelværdi, ("adaptive threshold").
  • Grayscale - Ændrer billederne til gråtoner.
[OutputPath=] - Komplet sti til, hvor de ændrede filer skal gemmes. Hvis ingen bruges kildemappen.
[-CreateBackup] - Hvis angivet dannes en backup af de uændrede filer.
fileslist - Liste med filer, der skal ændres. Separér filerne med semikolon ";". Jokertegn kan anvendes. Skal være sidste parameter.
 
Eksempel:
"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" ConvertImagesToBW ColorMode=BW OutputPath=c:\Farveændrede_PDFer\ c:\PDFer\*.pdf

 

(c) 2006-2017 RTT