Adgangskodesikkerhed

Adgangskodesikkerhed giver mulighed for f.eks. at bruge adgangskoder til at forhindre brugere i at åbne, udskrive og redigere PDF-filer.

Adgangskodesikkerhed - dialogboks

Kompatibilitet angiver i hvilken PDF-version, filen er dannet. Kan bruges, hvis man skal sikre, at ældre versioner af PDF-læsere kan åbne filen. I alle andre tilfælde, bør altid vælges den højest mulige PDF-version.

Krypteringsniveau angiver, hvilken algoritme, der bruges til kodning af beskyttede PDF-filer. Vælg Ingen sikkerhed, hvis den eksisterende beskyttelse skal fjernes.

Vælg dokumentkomponenter for at kryptere har tre indstillinger. Undtag metadata, hvis dokumentindholdet skal beskyttes, men søgemaskiner skal kunne få adgang til dokumentets metadata.

Hvis der sættes en adgangskode til at åbne, kan PDF-filen kun åbnes, hvis man kender koden.

Med Tilladelser kan lægges begrænsning på udskrivning, kopiering af indhold og mulighederne for at ændre dokumentet.

Denne PDF-funktionalitet kan kun sikres, hvis der anvendes passende PDF-læsere, idet begrænsningerne håndhæves af det program, som bruges til at åbne PDF-filen. Teknisk set er adgangskode ikke nødvendig for redigering, udskrivning mm. af beskyttede dokumenter, så der er ingen garanti for, at begrænsningerne bliver respekteret. Men standard PDF-læsere tjekker om brugeren har tilladelse til at omgå begrænsningerne, forhindrer udførelsen af det ikke-tilladte eller anmoder om adgangskode, hvis brugeren vil udføre det. Kun, hvis filer er beskyttet med adgangskode for at åbne, er der nogenlunde sikkerhed for at beskyttelsen virker. Men denne løsning er ikke anvendelig ved offentlig distribution.

Kommandolinje:

Funktion: SetResetSecurity
Valg: [] betyder valgfri parameter.
[OpenPass=] - Angiver adgangskode til åbning eller hvis kun vedhæftede skal beskyttes.
[PerPass=] - Adgangskode til tilladelser.
[EncLevel=] - Krypteringsniveau:
  0 - Ingen sikkerhed
  1 - Lav 40 - bit RC4
  2 - Høj 128-bit RC4
  3 - Højest 128-bit AES (standard)
[EncObjects=] - Dokumentdele til kryptering:
  0 - Hele indholdet (standard)
  1 - Hele indholdet undtagen metadata
  2 - Kun vedhæftede
[PermPrint=] - Udskrivningstilladelser:
  0 - Ingen (standard)
  1 - Lav opløsning (150 DPI)
  2 - Høj opløsning
[PermChanges=] - Tilladte ændringer:
  0 - None (standard)
  1 - Indsæt, slette og rotere sider
  2 - Udfyldning af formularfelter og signering
  3 - Kommentering, udfyldning af formularfelter og signering
  4 - Alle - undtagen udtræk af sider
[-PermCopy] - Muliggør kopiering eller udtrækning af indhold.
[-PermTextAccess] - Muliggør udtrækning af indhold til tilgængelighed (skærmlæsning).
[OutputPath=] - Komplet sti til de kodede filer. Hvis ingen bruges kildemappen.
[-CreateBackup] - Danner en backupfil.
[-s] - Kør i baggrunden. Viser ikke brugergrænsefladen (ikke i prøveversionen).
FilesList - Liste med filer, som skal kodes. Separér filerne med semikolon ";". Skal være sidste parameter.
 
Eksempel:
"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" SetResetSecurity PerPass=MinKode EncObjects=1 PermPrint=1 c:\temp\C001*.pdf

 

(c) 2006-2017 RTT