Infotip

Dette værktøj viser oplysningerne fra PDF-filens metadatafelter i pop-up-beskrivelsen (værktøjstip, der åbner, når musen er over en fil) i Windows Stifinder, åbne- og gemme dialogvinduer og alle andre vinduer, som bruger Windows Shell til at gennemse mappeindhold. Visningen aktiveres i kontrolpanelet, "Mappeindstillinger", fanebladet "Vis", afkrydsningsfeltet "Vis pop-up-beskrivelse af mappe- og skrivebordselementer".

Pop-up-beskrivelse

Kan vise:

om den PDF-fil, som musen er over.

I værktøjets indstillinger kan vælges, hvilke felter, der skal vises i pop-up-beskrivelsen.

Kommandolinje:

Kommandolinjefunktionen eksporter metadatafelterne til én csv - fil.

Funktion: ExportMetadata
Valg: [] betyder valgfri parameter.
[ExportFields=] - Liste med metadatafelter, der skal eksporteres. Listen opstilles med kommaseparerede værdier af de til rådighed værende felter:
- Title, Subject, Author, Keywords, Creator, Producer, CreationDate, ModDate
Plus de ekstra felter:
- FileDate, FileSize, PDFVersion, PDFSecurity, PDFNPages
Og ethvert brugerdefineret feltnavn, f.eks. de der dannes, når Acrobat (version 8 og frem) arkiverer e-mails eller e-mail-mapper fra Microsoft Outlook:
- MailSubject, MailTo, MailCc, MailDate, ...
Ved reference til et brugerdefineret felt, skal dets titel anvendes som feltnavn. Hvis navnet ikke findes på listen over brugerdefinerede felter, antages det at være et pdf brugerdefineret felt.

Bemærk:
- Feltnavne skal staves med store og små som ovenfor.
- Prøveversionen eksporterer kun standardfelter.
- Uden liste eksporteres alle standardfelter.
[-UTF8Encode] - Eksporterede data er UTF-8-kodet.
[OutFilename=] - Komplet sti og filnavn for csv-filen, der eksporteres til.
FilesList - Liste over PDF-filer - komplet sti -, hvorfra metadata skal hentes. Separér filerne med semikolon ";". Skal være sidste parameter.
Note:
- Prøveversionen virker kun på op til 10 filer.
 
Eksempel:
Rundll32 "c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",ExportMetadata ExportFields=Title,Subject,Author,PDFNPages OutFilename=c:\Temp\PDFMetadata.csv c:\En mappe\*.pdf
(c) 2006-2017 RTT