Inforedigering

InfoEdit vises med højrekliksmenuen, punktet "Egenskaber" og anvendes til at vise og redigere metadatafelter. Det er et såkaldt Windows Shell filegenskabsark.

InfoEdit - dialogboks

InfoEdit kan også bruges som batchværktøj, når der vælges flere PDF-filer. Ét eller flere felter kan så redigeres i alle de valgte filer på én gang. Nyttigt, hvis f.eks. Titel, Emne og Forfatter skal ændres.

InfoEdit-batch - dialogboks

De felter, der skal redigeres, markeres i boksene til højre og de nye data skrives ind. Der kan også tilføjes data til det eksisterende feltindhold og en separator mellem det gamle og det nye indhold kan vælges.

For hver redigeringsmetode – enkelt fil eller bundtvist – kan udtrykket for redigering henvise til statisk tekst, metadata og dynamisk genererede data. Knapperne til højre for hvert felt åbner en avanceret udtryksgenerator, der hjælper med at sammensætte de mere komplekse udfyldninger. Denne udtryksgenerator har samme funktion, som værktøjet til omdøbning, dvs. hjælper med input sammensat af de understøttede konstanter og funktioner og eftersyn af resultatet.
Ethvert dynamisk metadata redigeringsscenario er muligt. Fra simpel udskiftning af feltindhold, indsæt og tilføj, skift af STORT/lille bogstav, søg og erstat, nummerering og mere komplekse behov ved brug af brugerdefinerede scripts.

Kommandolinje:

Funktion: SetMetadata
Valg: [] betyder valgfri parameter.
Metadata= - Liste over metadata, feltnavn=data, der skal behandles. Flere metadatafelter listes med komma "," som separator.
Hvis der er mellemrum i metadataindholdet, skal hele udtrykket 'standardfelt=indhold' sættes i enkelte anførselstegn, f.eks. 'Title=Min titel'. Hvis metadata indeholder enkelt anførselstegn (apostrof), skal det gentages, f.eks. 'fielD name=Jens'' hår er rødt'.

Understøtter standardfelterne:
- Title, Subject, Author, Keywords, Creator, Producer, CreationDate, ModDate
og ethvert brugerdefineret feltnavn.

Ved reference til et brugerdefineret felt, skal dets titel anvendes som feltnavn. Hvis navnet ikke findes på listen over brugerdefinerede felter, antages det at være et pdf brugerdefineret felt.

Eksempel:
"Metadata='Title=En titel',Author=RTT,'Custom1=Noget tekst'"
Ovenstående eksempel behandler felterne Titel og Forfatter samt et brugerdefineret felt, kaldet "Custom1".

Bemærk:
- Feltnavne skal staves med store og små som ovenfor.
- Værdier kan indeholde samme type af dynamisk udfyldning, som understøttes af værktøjet.
- Prøveversionen behandler kun standardfelter.
- For at tømme et felt skal blot angives navn uden data. "Metadata=Author=" tømmer forfatterfeltet.
[-UTF8Encoded] - Hvis metadata er UTF-8-kodet.
FilesList - Liste med filer - komplet sti - hvor metadata skal behandles. Separér filerne med semikolon ";". Skal være sidste parameter.
Note:
- Prøveversionen virker kun på op til 10 filer på én gang.
 
Eksempel:
"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" SetMetadata "Metadata='Titel=Min Titel',Author=RTT,Revision=3.1.0" c:\Enmappe\*.pdf
(c) 2006-2017 RTT