PDF-ShellTools-administration

PDF-ShellTools-administration giver mulighed for:

Startes fra højrekliksmenuen PDF-ShellTools, Indstillinger, Tjek for opdateringer eller Om, eller direkte med PDF-ShellTools Manager fra menuen Start (i PDF-ShellTools mappen).

PDF-ShellTools-administration - dialogboks

Øverst på fanebladet Indstillinger kan markeres, hvilke værktøjer, der skal integreres i Windows Shell. Bruges f.eks. til at afregistrere et værktøj, som giver problemer eller til at genregistrere, hvis et værkstøj synes at være forsvundet fra Windows Shell.

Nogle af Shell-udvidelserne (InfoTip, Højrekliksmenu, egenskabshåndtering) har parametre, der kan tilpasses.

Ændringerne får først effekt efter tryk på anvend knappen.

Knappen for Indstillinger, nederst til venstre, åbner menuen for styring af indstillinger.

Indstillingsknap

Gem som standard for alle brugere indstiller programmet til at anvende de aktuelle brugerdefinerede indstillinger som standard for alle brugere. Nogle indstillinger er allerede generelle, f.eks. brugerdefinerede felter, men de fleste andre indstillinger kan sættes forskelligt for hver bruger. Sammen med Gendan til standard, er det en nem måde at give alle brugere på den samme pc/server de samme indstillinger, som f.eks. metadata på detaljefanen og Info Tip, dele de samme scripts og Egne værktøjer osv.

Backup/gendan gemmer/henter alle indstillingerne i/fra en ekstern fil. Anvendes til backup-formål, eller til at flytte indstillingerne.

(c) 2006-2017 RTT