Kolonne- og egenskabshåndtering

Kolonne- (Windows 2000 og XP), og egenskabshåndtering (Windows Vista og senere) er såkaldte shell-udvidelser. Metadata i pdf kan vises i kolonnerne i "Detaljer"-visningen i stifinder. Detaljeruden i Windows Vista giver tillige læse/skrive-adgang til metadata (egenskaber).

Kolonnehåndtering

Fra og med Windows 2000, kan tilføjes kolonner til den detaljerede visning i stifinder. Bl.a. - som her - metadatainfofelter. Til nytte, når PDF-filer skal findes og sorteres.

Eksempel med valgte detaljer i stifinder

Bemærk, at kolonnerne ikke vises automatisk. Brugeren skal tilføje dem ved højreklik på kolonneoverskrifterne og vælge menupunkt "Mere..." eller Flere...".

Standardmetadatafelterne er umiddelbart tilgængelige, når PDF-ShellTools er installeret. Brugerdefinerede kolonner kan defineres i PDF-ShellTools-administration, brugerdefinerede felter.

Egenskabshåndtering

I Windows Vista giver denne shell-udvidelse læse/skrive-adgang til bl.a. PDF-metadata. Det bruges flere steder. I "Detaljer"-visningen i stifinder, dialogbokse med PDF-egenskaber, i detaljeruden, i visning med "fliser" mm. I detaljeruden kan de viste egenskaber redigeres.

Windows Vista - detaljerude i stifinder

Som ved kolonnerne i stifinder er standardmetadatafelterne umiddelbart tilgængelige. For at vise brugerdefinerede metadatafelter henvises til vejledningen ovenfor.

Detaljeruden i Windows Vista Explorer viser de metadata-felter, som er markeret i Indstillinger - Egenskabshåndtering - Felter at vise. Felter med skriveadgang kan redigeres direkte.

Vælg felter til visning i detaljerude - dialogboks

Mapning-fanebladet giver mulighed for at mappe egenskabsfelter, særlig nyttigt for brugerdefinerede felter, til egenskaberne, der er registreret i Windows Shell.

Mapning af brugerdefinerede egenskaber - dialogboks

Som det ses ovenfor er to brugerdefinerede felter mappet til de systemdefinerede egenskaber klassifikation og kommentar. Disse to almindelige egenskaber er ikke pdf standard metadatafelter, men mapningen skjuler det faktum ved at lagre data i brugerdefinerede felter.

Fra Windows Shell brugergrænsefladen, er det så muligt - også for PDF-filer - at klassificere, kommentere, sortere og søge efter disse egenskaber, som det er muligt for andre filformater, der allerede har disse to metadataegenskaber.

Windows Søg fanebladet viser status og statistikker om Windows Søg indeksering og giver adgang til nogle Windows Søg indekseringsfunktioner.

Windows Søg

Genindekser PDFer genindekserer alle PDF-filer, der  allerede er indekseret. Operationen sker automatisk, når der ændres (tilføjes, fjernes eller redigeres) i brugerdefinerede felter. Men denne manuelle start kan være nyttig, hvis der er uoverensstemmelse mellem Windows Søg resultater og de metadata, som PDF-filerne allerede indeholder.

Genopbyg indeks nulstiller Windows Søg indeks-databasen. Dette påvirker alle filtyper i indekset – ikke kun PDF-filer. Det er nødvendigt ved egenskabshåndtering, når der ændres ved indstillingerne (f.eks. felttype, o.l.) af allerede brugerdefinerede felter.

Indeksering åbner systemdialogen Indekseringsindstillinger, der også kan åbnes fra kontrolpanelet. Derfra kan foretages flere opsætninger. Som det vigtigste kan vælges, hvilke mapper, der skal indekseres eller udelukkes.

 

(c) 2006-2017 RTT