DLL-grænseflade

COM-tilføjelsesprogrammmet (DLL) eksporterer funktioner, som kan importeres i ethvert program, der udvikles med et programmeringssprog, som understøtter import af DLL-funktioner.

En fordel herved er, at DLL'en kun startes én gang og ikke hver gang en funktion skal afvikles, som ved kommandolinjegrænsefladen. Dette giver en hurtigere udførelse ved mange funktionsafviklinger.

Alle værktøjer med kommandolinjegrænseflade har også eksport af DLL-funktioner. Alle funktioner bruger samme syntaks.

I C-sproget:

void CALLBACK EntryPoint(HWND hwnd, HINSTANCE hinst, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow);

Kun hwnd (windowshandle brugt som reference til ownerwindow for ethvert vindue, værktøjet opretter) og lpszCmdLine (kommandolinjeargumenter, mage til kommandolinjegrænsefladens argumenter), bliver brugt internt.

EntryPoint-funktionsnavnet skal erstattes med den eksporterede funktion, som dokumenteres i værktøjets afsnit i denne brugervejledning.

Eksempel på erklæring af Samle/Omordne sider, i Delphi:

function Merge(hWnd:THandle;hInst:Cardinal;lpszCmdLine:PChar;nCmdShow:Integer):Cardinal;stdcall;external 'PDFShellTools.dll'

Grænsefladen kan kaldes med Windows Rundll32 som vist i dette eksempel med Samle/Omordne sider.

Rundll32 "c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",Merge "c:\Dokumenter\Fil1.PDF;c:\Dokumenter\Fil2.pdf"

Denne fremgangsmåde giver ingen ydelsesmæssige fordele frem for kommandolinjegrænsefladen, men er nyttig, hvis konsol-vinduet ikke ønskes vist.

(c) 2006-2017 RTT