Udtræk tekst

Et enkelt værktøj til at udtrække tekstdelen af indholdet i PDF-filer til tekstfiler.

Udtræk tekst - dialogboks

I Sideområde indtastes sidenumrene, hvorfra teksten skal udtrækkes. Ved blank behandles alle sider.

Sideskifttekst bruges til at vise sideskift i outputfilen. For at indsætte sidetal indtastes [p] og for sideantal [P].

Outputmappe bruges til at angive mappen, hvor udtrækket skal gemmes.

Kodning kan vælges som ANSI, UTF8 og UNICODE.

Kommandolinje:

Funktion: TextExtract
Valg: [] betyder valgfri parameter.
[PageRange=] - Angiv sideinterval, hvorfra der skal udtrækkes tekst. Hvis udeladt udtrækkes fra alle sider. Se figuren.
[PageBreak=] - Definér tekst til at vise sideskift. For at indsætte sidetal bruges [p] og for sideantal [P].
[Encoding=] - Kodning af Tekstoutput:
  0 - ANSI
  1 - UTF8
  2 - Unicode
[OutputPath=] - Komplet sti til, hvor udtrækket skal gemmes. Hvis ingen bruges kildemappen.
[-s] - Kør i baggrunden. Viser ikke brugergrænsefladen (ikke i prøveversionen).
FilesList - Liste med filer, hvorfra tekst skal udtrækkes. Separér filerne med semikolon ";". Skal være sidste parameter.
 
Eksempel:
"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" TextExtract "pagerange=1,3-5" encoding=0 "pagebreak=-- [p]/[P]--" "c:\pdfmappe\fil1.pdf;c:\pdfmappe\fil2.pdf"

 

(c) 2006-2017 RTT