Samle/Omordne sider

Hermed kan samles flere PDF-dokumenter og billeder (bmp, png, jpeg, gif og tiff) samt .cbr og .cbz billedarkiver til ét og/eller siderne kan omordnes. I de dokumenter, som er valgt med værktøjet, skal vælges rækkefølge og filer, som skal medtages. Som resultat dannes et PDF-dokument med disse sider.

Samle/Omordne - dialogboks

Filer valgt med højrekliksmenuen ses på fillisten. Værktøjslinjen har knapper til at ændre rækkefølgen, fjerne filer fra listen, eller med Kloning gentage en fil som kildefil (nyttigt, når siderne i et dokument skal omordnes). Listen accepterer også træk og slip af filer fra "Windows shell" eller et andet kildeprogram med kompatibelt træk og slip format.

Samler dokumenterne i listen sekventielt-markering bruges til først at samle alle side 1 i dokumenterne derefter samle alle side 2 og indsætte dem osv. indtil dokumenterne er samlet. Nyttig til f.eks. at tilføje to filer, som indeholder henholdsvis de ulige og de lige sidenumre i det nye dokument.

Slet kildefil efter korrekt udførelse sletter alle de samlede kildefiler efter udførelsen. Nyttigt, hvis disse filer ikke skal anvendes i fremtiden.

I Medtag sider-kolonnen kan angives hvilke sider, der skal medtages fra det enkelte dokument. Mulighederne kan ses i værktøjstippet nedenfor. Fremkommer, når musen føres over "?-feltet":

Samle/Omordne-regler

Kommandolinje:

Funktion: Merge
Valg: [] betyder valgfri parameter.
[filename=] Filnavn på den dannede fil.
[PagesToInclude=] - Liste med sider, der skal behandles – én for hvert dokument – angivet efter de regler, der vises i billedet ovenfor. Adskil siderne med semikolon ";". For at anvende samme regel på alle dokumenter, skal reglen afsluttes med stjerne "*", f.eks. PagesToInclude=odd*
Alle sider bliver taget med, hvis denne parameter ikke specificeres.
[-IncludeLayers] - Medtag sidens lag.
[-GroupLayers] - Gruppér lagene pr. dokument.
[-IncludeBookmarks] - Medtag bogmærker.
[-GroupBookmarks] - Gruppér bogmærkerne pr. dokument.
[-BookmarkAll] - Svarer til den grafiske brugergrænseflades indstilling "Sæt bogmærke på 1. side i dokumenter uden bogmærke". Tilføjer et bogmærke på 1. side på alle samlede dokumenter, som ikke allerede har bogmærke, eller på alle, hvis IncludeBookmarks ikke er med.
[BookmarkName=] - Udtryk til at danne bogmærker, når BookmarkAll, som nævnt ovenfor, er sat.
[-AddBlankPage] - Indsætter en tom side i hvert dokument med et ulige sideantal, således at hvert af de samlede dokumenter starter på et nyt ark.
[-DeleteSrcFiles] - Sætter "Slet kildefil efter korrekt udførelse".
[-s] - Kør i baggrunden. Viser ikke brugergrænsefladen (ikke i prøveversionen).
fileslist - Liste med PDF-filer, der skal samles. Adskil filerne med semikolon ";". Skal være sidste parameter.
 
Eksempel:
"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" Merge filename=NyFil.pdf c:\EnMappe\*.pdf

 

(c) 2006-2017 RTT