Slet sider

Dette enkle værktøj bruges til at slette sider i et PDF-dokument. Siderne kan vælges ved at angive sidetal (indeks) eller intervaller.

Slet sider - dialogboks

Sider at slette angives som det vises ved at føre markøren over det gule spørgsmålstegn. Se nedenfor.

Slet sider-regler

 

Kommandolinje:

Funktion: Delete
Valg: [] betyder valgfri parameter.
[OutputPath=] - Komplet sti til, hvor den behandlede fil skal gemmes. Hvis angivet, sættes gemmemåde til "Gem i en anden mappe".
[-CreateBackup] - Hvis angivet, sættes gemmemåde til "Backup af original".
[-s] - Kør i baggrunden. Viser ikke brugergrænsefladen (ikke i prøveversionen).
PagesToDelete= - Sider at slette angives i overensstemmelse med reglerne ovenfor.
fileslist - Liste med PDF-filer, hvorfra siderne skal slettes. Separér filerne med semikolon ";". Jokertegn understøttes. Skal være sidste parameter.
 
Eksempel:
"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" Delete OutputPath=c:\PDF\Behandlede PagesToDelete=1-2,5 c:\PDF\*.PDF
(c) 2006-2017 RTT