Indsæt/Tilføj sider

Bruges til at indsætte sider - eller hele PDF-dokumenter eller billeder (bmp, png, jpeg, gif og tiff) samt .cbr og .cbz billedarkiver - før eller efter en specifik side, i PDF-dokumenter.

Indsæt/Tilføj - dialogboks

Filer, som skal have side(r) indsat, vælges med højrekliksmenuen. Filerne ses i den øverste liste.

Værktøjet starter med at spørge efter de filer ("Vælg fil(er) med sider at indsætte/tilføje"), som indeholder sider, der skal indsættes. De filer står på den nederste liste. Listen fungerer som Samle/Omordne sider, hvis der er oplistet mere end et dokument. Først udføres en samling, som fremstiller den fil, der indsættes i dokumenter i den øverste liste.

Listen accepterer også træk og slip af filer fra "Windows shell" eller et andet kildeprogram med kompatibelt træk og slip format.

Indsætningspunkt-kolonnen angiver, hvor siderne skal indsættes. I øverste liste kan højrekliksmenuen bruges til at definere fælles indsætningspunkter.

Med Indsæt før indsætningspunkt eller Indsæt efter indsætningspunkt angives relativ placering af siderne, som skal indsættes.

I Gemmemåde vælges om kildefilen skal overskrives med eller uden backup eller om der skal gemmes i en anden mappe.

Slet kildefil efter korrekt udførelse sletter alle de samlede kildefiler efter udførelsen. Nyttigt, hvis disse filer ikke skal anvendes i fremtiden.

Værktøjstippet nedenfor fremkommer, når musen føres over "?-feltet". Her opsummeres funktionerne og Medtag sider-reglerne, som anvendes.

Indsæt/Tilføj-regler

Kommandolinje:

Funktion: Insert
Options: [] betyder valgfri parameter.
[OutputPath=] - Komplet sti til, hvor de dannede filer skal gemmes. Når dette er angivet bliver gemmemåde sat til at gemme i en anden mappe.
[-CreateBackup] - Hvis angivet bliver gemmemåde sat til "Backup af original".
FilesToInsertAppend= - Liste med PDF-filer, der skal indsættes/tilføjes. Adskil filerne med semikolon ";". Jokertegn kan bruges.
[InsertPoint=] - Indsætningspunkt(side).
[-InsertBefore] - Indstiller til Indsæt før.
[-IncludeLayers] - For at medtage lag.
[-GroupLayers] - For at gruppere lag pr. dokument.
[-IncludeBookmarks] - For at medtage bogmærker.
[-GroupBookmarks] - For at gruppere bogmærker pr. dokument
[-BookmarkAll] - Svarer til den grafiske brugergrænseflades indstilling "Sæt bogmærke på 1. side i dokumenter uden bogmærke". Tilføjer et bogmærke på 1. side på alle samlede dokumenter, som ikke allerede har bogmærke, eller på alle, hvis IncludeBookmarks ikke er med.
[BookmarkName=] - Udtryk til at danne bogmærker, når BookmarkAll, som nævnt ovenfor, er sat.
[-AddBlankPage] - Indsætter en tom side i hvert dokument med et ulige sideantal, således at hvert af de samlede dokumenter starter på et nyt ark.
[-DeleteSrcFiles] - Sætter "Slet kildefil efter korrekt udførelse"
[-s] - Kør i baggrunden. Viser ikke brugergrænsefladen (ikke i prøveversionen).
fileslist - Liste med filer, der skal have indsat. Separér filerne med semikolon ";". Skal være sidste parameter.
 
Eksempel:
"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" Insert OutputPath=c:\Temp FilesToInsertAppend=c:\Temp\Forårskatalog.pdf InsertPoint=1 -InsertBefore c:\Temp\*.PDF
(c) 2006-2017 RTT