Opret/Redigér PDF-portefølje

En PDF-portefølje består af en PDF-forside, der normalt beskriver denne særlige type PDF-fil af hensyn til PDF-læsere, der ikke kan vise dem. De øvrige filer er vedhæftet til denne forside. De vedhæftede dokumenter kan være i forskellige formater og oprettet med andre programmer. Passende PDF-læsere viser dokumenterne, som beholder deres egenskaber og identitet, som en liste af filer. I denne liste kan søges, filerne kan gennemses internet (hvis formatet understøttes af læseren), udtrækkes, sorteres, printes, osv. De nyere versioner af formatet bruger en indlejret Flash Navigator til at præsentere dokumenterne. Ældre versioner af formatet kaldes blot PDF-pakker.

Værktøjet kan bruges til at oprette og redigere PDF-porteføljer.

Opret/Redigér PDF-portefølje - dialogboks

Mapperne til venstre viser træstrukturen i PDF-porteføljen. De to øverste knapper kan oprette mapper, eller fjerne de(n) valgte.

Fillisten viser filerne i porteføljen og/eller ny filer, der skal med i porteføljen fra den valgte mappe. Begge kolonner, filnavn og beskrivelse, kan redigeres. Nyttigt til at beskrive filerne meningsfuldt.

Træstrukturen og fillisten understøtter træk og slip, så filer og mapper let kan omordnes.

Knapperne nedenfor anvendes til (fra venstre mod højre under fillisten):

PDF-læseren viser filerne i samme rækkefølge som angivet, hvilket kan arrangeres med pilknapperne ovenfor, ved at trække og slippe eller ved at sortere med klik på kolonneoverskrifterne.

Forside-indstillingerne bruges ved oprettelsen af porteføljen til at vælge forsidefilen.
Standard bruger den fil, der følger med dette program og som beskriver denne særlige type PDF-fil af hensyn til PDF-læsere, der ikke kan vise dem.
Med brugerdefineret kan vælges en anden forside.

Med Startvisning vælges, hvorledes læseren skal vise listen med porteføljens indhold.
Detaljer viser en liste med kolonner, der kan bruges til let at sortere, vælge og se egenskaber for filen.
Sider viser miniaturebilleder af den første side i dokumenterne.
Med Skjult vises kun det valgte dokument. Brugeren skal anvende læserens navigationsknapper for at vælge porteføljens dokumenter.
Navigér er kun aktiv under redigering. Dette valg medfører, at læseren viser dokumenterne ved hjælp af den indlejrede Flash Navigator. Udførelsen afhænger af den anvendte navigator.

Med Delt visning vælges, hvordan læseren skal opdele visningen i oversigtspanel og selve dokumentet. Med valg af lodret eller vandret opdeling kan desuden vælges, hvor stor en procent af vinduet, der skal bruges til oversigtspanelet.

Første dokument giver mulighed for at vælge, hvilket dokument i pakken, som læseren skal åbne med.

Bemærk: Hvis der kun er tilføjet en fil, og denne er en PDF-portefølje, vil værktøjet starte i redigeringstilstand med inaktive forside-indstillinger.

Kolonnen "Beskrivelse" kan redigeres, så der kan indtastes data til definition af filerne i porteføljen.

Kommandolinje:

Funktion: CreatePDFPackage
Valg:  [] betyder valgfri parameter.
[Filename] Absolut eller relativ sti til, hvor den oprettede PDF-portefølje skal gemmes. Obligatorisk, hvis der anvendes kørsel i baggrunden.
[CoverSheet] Komplet sti til en PDF-fil, at bruge som forside. Parameteren kan også bruges til at redigere en allerede oprettet portefølje.
[InitialView] Vælg læserens startvisning.
  0 - Detaljer
  1 - Sider (Standard)
  2 - Skjult
  3 - Navigér (Kun gyldig, når forsiden er en portefølje)
[SplitView=] Opdeling i læseren (oversigtspanel og dokument).
  0 - Ingen
  1 - Lodret (Standard)
  2 - Vandret
[SplitViewArea=] - Hvor stor en procent af vinduet, der skal bruges til oversigtspanelet, når lodret eller vandret opdeling er valgt.
[InitialDocument] - Navnet på den PDF-fil, der skal vises først i læseren, når porteføljen åbnes. Skal være på fillisten, jf. "fileslist" parameteren nedenfor. Hvis ingen vælges, anvendes filen øverst på listen.
[-s] - Kør i baggrunden. Viser ikke brugergrænsefladen (ikke i prøveversionen).
fileslist - Liste med filer til porteføljen. Adskil filerne med semikolon ";". Skal være sidste parameter.

For et bibliotek, skal stien ende med backslash. "c:\Temp\" er en gyldig sti, medens "c:\Temp" tolkes som en fil, ikke et bibliotek.

 
Eksempel:
c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe CreatePDFPackage Filename=c:\Arbejde\Portefølje5.pdf InitialView=0 InitialDocument=Dok5.pdf c:\Work\*.*
(c) 2006-2017 RTT