Dokument JavaScripts

I kompatible PDF-læsere kan funktionaliteten af PDF-dokumenter udbygges ved hjælp af JavaScript-kode. PDF-dokumenter kan dermed indeholde JavaScript-handlinger, som kan kaldes med mange forskellige automatiske og brugerdrevne hændelser, så som: åbne og lukke, vis eller skjul side, museklik på sider eller interaktive formularfelter, format eller beregning.

JavaScript i PDF-filer anvendes oftest til:

JavaScripts API er fortrinsvist understøttet af produkter fra Adobe Acrobat familien, men andre PDF-læsere understøtter ofte (delvist) grænsefladen.

Denne JavaScript-editor virker både på enkeltfiler og på grupper. Ved enkeltfiler vil den søge efter JavaScripts, som allerede findes i dokumentet, herved kan disse redigeres eller der kan tilføjes nye. Med flere filer valgt kan editoren kun anvendes til at tilføje nye JavaScripts til samtlige valgte PDF-filer.

I begge tilstande virker editoren på disse områder:

samt slette og redigere eksisterende JavaScripts til skærmopmærkning og dynamiske formularfelter, når editor afvikles i enkeltfilstilstand.

JavaScripts editor

Til venstre vises en liste med vælgere for de tre JavaScript-typer. Dokument scripts, dokumenthændelses scripts og side scripts. I enkeltfilstilstand, og kun hvis dokumentet har relaterede scripts, vises en vælger for kommentarer og dynamiske formularfelter.

For at ændre et eksisterende script skal det blot vælges og anvende redigeringsvinduet til venstre. Øverst til højre kan scriptnavnet ændres på dokument scripts.

Hver vælger til venstre har en værktøjslinje med knapper til at oprette et nyt script eller slette et eksisterende. Når der klikkes på knappen "Tilføj nyt script" åbnes et underpanel til indstillinger, hvor JavaScriptets handlingskarakteristika kan angive. Såsom hændelsen, der vil sætte det i gang og/eller til hvilken dokumentside, det skal tilføjes.

Selv i enkeltfilstilstand bliver ændringer ikke straks lagt ind i dokumentet. Eftersynsknappen nederst til venstre bruges til midlertidigt at indføre ændringerne og åbne standard PDF-læseren automatisk for at kontrollere virkemåden af scriptet. Kørknappen indfører ændringerne permanent. "Annuller" kan til altid anvendes til at forlade editoren uden at indføre ændringerne.

Øverst til venstre kan åbnes og gemmes JavaScript handlings-skabeloner, så et bestemt sæt af JavaScript-handlinger kan gemmes og indføres i andre dokumenter. Skabeloner kan kun gemmes med dokument og dokument og side scripts hændelseshandlinger. Skærmkommentarer og interaktive formularfeltshandlinger, der ses, når der arbejdes med en enkelt fil, skal være bestemt til det konkrete dokument, og gemmes ikke i skabelonfiler.

Scriptindhold er et omfattende emne, der afhænger af den krævede funktionalitet og mulighederne med JavaScript API. Adobe JavaScript for Acrobat developers center er et godt sted at starte. En anden fremgangsmåde er at undersøge PDF-filer med JavaScript, eller med en funktionalitet, der ligner det, som man ønsker at tilføre egne projekter.

Kommandolinje:

Funktion: SetDocumentJS
Valg: [] betyder valgfri parameter.
Template= - Komplet stil til en dokument JS-skabelon, som den tidligere er defineret og gemt fra GUI.
[OutputPath=] - Komplet sti til, hvor de underskrevne filer skal gemmes. Hvis ingen bruges kildemappen.
[-CreateBackup] - Hvis angivet dannes en backup.
[-s] - Kør i baggrunden. Viser ikke brugergrænsefladen (ikke i prøveversionen).
FilesList - Liste med filer til behandling. Separér filerne med semikolon ";". Skal være sidste parameter.
 
Eksempel:
 "c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" SetDocumentJS OutputPath=c:\PDF-filer\Behandlede Template=c:\JSTemplates\JSTemplate.jst c:\TilBehandling\*.pdf
(c) 2006-2017 RTT