Optimer billeder

PDF, der er dannet ved scanning af dokumenter, er ofte oprettet med forkerte eller uhensigtsmæssige scanningsindstillinger. Sort-hvide dokumenter kan være scannet som farvet eller der er anvendt unødvendig høj opløsning. Det giver alt for store filer eller dokumenter, der er svære at læse.

Med dette værktøj kan PDF optimeres. Reducer billedopløsningen og/eller konverter farverne. Det giver mindre filer, hvor læsbarheden eller udskriftskvalitet ikke er reduceret. I mange tilfælde er disse behandlinger nødvendige.

Optimer biller - skærmbillede

Billedopløsningen kan defineres generelt for alle billedtyper eller pr. type (dvs. forskelligt for farve-, gråtone- eller sort-hvide-billeder). Skærmbilledet ovenfor viser, hvordan denne optimering indstilles i detaljer. Visningen kan ændres ved at klikke på det blå tandhjul øverst til højre.

Det kan indstilles, hvorledes farvekonvertering skal udføres (f.eks. omsæt farvebilleder til gråskala eller sort-hvid) eller om konvertering skal undlades.

Gensample bruges til at ændre billeders dimensioner i pixel (dvs. ændre billeders opløsning) i procent. Et billede med 1.250x800 pixels med pixelantal sat til 80% giver et billede med 1.000x640 pixels. Operationen interpolerer for at bestemme de nye pixels med algoritmen til den interpolationsmetode, som er valgt.

Kommandolinje:

Funktion: OptimizeImages
Valg: [] betyder valgfri parameter.
[-ByColorType] - Optimeringsparametre specificeres efter billedets farvetype.
[ConvertTo=] - Optimeringsmetode. Hvis -ByColorType parameteren er sat, virker denne kommando kun på farvebilleder.
 • BW - (standard) Ændrer billeder til sort/hvid med Otsus metode ("Otsu's global level method").
 • BW2 - Ændrer billeder til sort/hvid med tilpasset tærskelværdi, ("adaptive threshold").
 • Grayscale - Ændrer billederne til gråtoner.

 

[ResamplePercentage=] - Gensamplingsprocenten, der skal anvendes. Billeder bliver nedsamplet for værdier under 100 og opsamplet for værdier over. Hvis -ByColorType parameteren er sat, virker denne kommando kun på farvebilleder.
[InterpolationMode=] - Interpolationsmetoden, der skal anvendes. Hvis -ByColorType parameteren er sat, virker denne kommando kun på farvebilleder
 • 0 - Bilineær (standard)
 • 1 - Bikubisk
 • 2 - Nærmeste nabo
 • 3 - Højkvalitet bilineær
 • 4 - Højkvalitet bikubisk
[ConvertGrayTo=] - Optimeringsmetode for gråtonebilleder. Bruges kun, når -ByColorType parameter er sat.
 • BW - (standard)Konverterer til sort-hvide billeder med metoden Otsu's global level.
 • BW2 - Konverterer til sort-hvide billeder med adaptiv tærskel.
[GrayResamplePercentage=] - Gensamplingsprocenten, der skal anvendes for gråtonebilleder. Bruges kun, når -ByColorType parameter er sat.
[GrayInterpolationMode=] - Interpolationsmetoden, der skal anvendes når gråtonebilleder gensamples. Bruges kun, når -ByColorType parameter er sat.
[BWResamplePercentage=] - Gensamplingsprocenten, der skal anvendes for sort-hvide billeder. Bruges kun, når -ByColorType parameter er sat.
[BWInterpolationMode=] - Interpolationsmetoden, der skal anvendes når sort-hvide billeder gensamples. Bruges kun, når -ByColorType parameter er sat.
[LossyCompressionQuality=] - Specificering af kvaliteten, når der komprimeres med en tabsgivende komprimeringsalgoritme.
 • 0 - Minimum
 • 1 - Lav
 • 2 - Mellem (standard)
 • 3 - Høj
 • 4 - Maksimum
[OutputPath=] - Komplet sti til, hvor de optimerede filer skal gemmes. Hvis ingen bruges kildemappen.
[-CreateBackup] - Sæt dan en backupfil af PDF.
[-s] - Kør i baggrunden. Viser ikke brugergrænsefladen (ikke i prøveversionen).
fileslist - Liste med PDF-filer, der skal optimeres. Adskil filerne med semikolon ";". Skal være sidste parameter.
 
Eksempler:
- Konverter alle billeder til gråtoner
"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" OptimizeImages ConvertTo=Grayscale -s c:\Optim_PDF\*.pdf

- Konverter farvebilleder til gråtoner, og nedsample sort-hvide billeder til 75%
"c:\Programmer\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" OptimizeImages -ByColorType ConvertTo=Grayscale BWResamplePercentage=75 -s c:\Optim_PDF\*.pdf

 

(c) 2006-2017 RTT