Opdrachtregel interface

De interface opdrachtregel schakelt de optie in voor de batchverwerkingsfunctie of andere applicaties van hoog niveau en staat het automatiseren en uitvoeren van complexe en/of repeterende bewerkingen toe.

Deze interface is gegenereerd door het PDFShellTools.exe bestand, aanwezig in dezelfde map als waarin de tools zijn geïnstalleerd. Indien uitgevoerd zonder parameters, zal een lijst worden gemaakt met alle ondersteunende functienamen. De basis opdrachtregel syntax is als volgt:

PDFShellTools.exe function_name /? om de help-functie te openen.

PDFShellTools.exe function_name function_parameters om de functie uit te voeren.

Een voorbeeld hiervan kan het volgende zijn:

"C:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" Merge "C:\My docs\File1.pdf;C:\My Docs\File2.pdf"

Attentie: Wanneer er een spatie verschijnt, waar slechts één item\parameter wordt verwacht, is het noodzakelijk dat item te "quoten",  zoals in het bovenstaande voorbeeld is te zien, voor de bestandslijst-parameter.

Meerdere bestanden gescheiden door een punt/komma-teken (;). Voorbeeld:

file1.pdf;file2.pdf;file3.pdf

De wildcards (*?) om bestanden te specificeren worden ook ondersteund. Voorbeeld:

c*.pdf;Img??9.pdf

Deze parameters kunnen ook worden bewerkt in een extern bestand, voor het vervangen van alle parameters door een enkele "ParamFile=FullPathToOurParametersFile" parameter.

"C:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" Merge "ParamFile=C:\Temp\Param.txt"

    Beschikbare functies

(c) 2006-2012 RTT