PDF-Omdraaien pagina's

Te gebruiken voor het omdraaien van pagina's per 90 graden.

Het Rotatiehoek item biedt de mogelijkheid de hoekverdraaiing aan te geven voor de pagina's en in het Pagina's-veld kunnen de betreffende pagina's worden aangegeven voor de omdraaioperatie. Laat de velden leeg om alle pagina's om te draaien of specificeer de pagina's als volgt:

Opdrachtregel interface:

Functienaam: Rotate
Opties: [] Optionele parameters
[Angle=] Instellen gewenste rotatiehoek. Staat alleen 90,-90 en 180 waarden toe. Default waarde is 90 graden
[Pages=] Lijst met om te draaien pagina's, zie bovenstaande voorbeelden voor de regeldefinities. Default voor alle pagina's.
[-s] - Stille modus. Draait zonder de interface te tonen (alleen beschikbaar voor gebruikers met licentie)
fileslist - Lijst met om te draaien PDF's; Aparte bestanden gebruiken het punt-komma ";" karakter. Dit moet de laatste parameter zijn.
 
Voorbeeld:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",Rotate Angle=180 Pages=1-5,7 -s *.PDF

(c) 2006-2012 RTT