Splits/Onttrek pagina's

Het commando Splits/Onttrek pagina's is een functie, die toegepast kan worden om pagina's uit PDF-documenten te splitsen of te onttrekken. Met behulp van een krachtige regel-interpretator en een hoge verwerkingssnelheid kunnen PDF-bestanden in een mum van tijd worden onttrokken.

De opdrachtregels worden zichtbaar gemaakt door de cursor op het symbool te plaatsen, waarna onderstaand overzicht verschijnt en u de gewenste instelling kunt maken.

Het bronbestand voor het wijzigen van de infovelden wordt gebruikt om de map te specificeren, waarin de nieuwe bestanden zullen worden opgeslagen. Standaard wordt hier de map van het bronbestand aangegeven.

Het output-bestandsnaamveld wordt gebruikt om de samenstelling van de output-bestandsnaam te laten zien. Door enige constanten te gebruiken, ingevoerd via het rechtsklik popupmenu, getoond in bovenstaand screenshot, is het mogelijk om de output-bestandsnaam dynamisch te maken op de manier die de splitsingsoperatie uitgevoerd heeft.
Ondersteunde constanten:

[F] - Om te verwijzen naar de splitsingsbron bestandsnaam.

[1SP4] - Om te verwijzen naar de bronbestandsnaam van de eerste pagina van de startpagina-index van het gemaakte bestand. Het linker cijfer 1 is optioneel en kan elk positief integer getal zijn en wordt gebruikt om deze index te compenseren. Het rechter cijfer 4 kan elk integer getal zijn en wordt gebruikt om bij het cijfer 0 invulling te geven tot het gewenste formaat.

[1EP4] - Als bij de vorige, echter onder verwijzing naar de laatste pagina van de startpagina-index van het gemaakte bestand.

[1SPL4] - Hier wordt verwezen naar het label van de startpagina. Elke pagina in een PDF document wordt geÔdentificeerd door een integere pagina-index, welke de relatieve positie van de pagina’s toont binnen het document, bij de ene wordt verwezen naar de twee bovenstaande constanten. Als toevoeging, kan een document optioneel paginalabels aanmaken om elke pagina te definiŽren om ze op het scherm zichtbaar te maken of om ze af te drukken. Paginalabels en pagina-indices behoeven niet samen te vallen: de indices zijn vast, loopt achtereenvolgens door het document vanaf 0 voor de eerste pagina, maar de labels kunnen worden gespecificeerd op een manier die geschikt is voor het specifieke document. Bij voorbeeld, als het document begint met 12 pagina's genummerd met romeinse cijfers en de rest van het document is genummerd met arabische cijfers, zal de eerste pagina een pagina-index hebben van 0 en een paginalabel van I, de twaalfde pagina zal index 11 hebben en label XII en de dertiende pagina zal index 12 en label 1 hebben. Het constante optionele linker nummer en rechter nummer hebben dezelfde functie als voor de start- en eindpagina indexconstanten, maar worden hier alleen gebruikt als het paginalabel numeriek is.

[1EPL4] - Als bij de vorige, echter onder verwijzing naar het laatste paginalabel van het gemaakte bestand.

[GI] - Om te verwijzen naar de splits-groepsindex. Bij het definiŽren van de splitsingsregel definiŽren we meer dan een groep van regels, deze groepen worden gescheiden door het semicolon ';' karakter. Deze groepen worden behandeld als individuele groep en resulteert altijd in aparte documenten. 1-5,10; 6-8,10 : twee gesplitste groepen. Het eerste resultaat zal een PDF zijn met de pagina's 1 tot 5 en 10 (splitsgroep index variabele gelijk aan 1) en een tweede PDF met de pagina's 6 tot 8 en 10 (splitsgroep index variable gelijk aan 2). odd; even : we krijgen nu een PDF met alle oneven pagina's en een andere met alle even pagina's. De "splitsgroep index" variabele zal 1 worden voor de "oneven" regel en 2 voor de "even" regel. Met deze variabele kunnen we deze groepsindex terugvinden in de output bestandsnaam.

[1FC4] - Om te verwijzen naar het nummer van de reeds gemaakte outputbestanden, binnen de huidige splitsgroep.

Opdrachtregel interface:

Functienaam: Split
Opties: [] Optionele parameters
[outputpath=] Volledig pad, waarin de gemaakte documenten worden opgeslagen.
[splitrules=] Gebruiksregels voor de splitsbewerking; zie helpoverzicht(?) voor regelformaat. Standaard wordt hier "x1" aangegeven.
[OutputFilename=] - Outputbestandsnaam samenstelling. Standaard voor de interne schemasamenstelling.
[-IncludeLayers] - Paginalagen inbegrepen
[-s] - Stille modus. Uitvoering zonder verschijnen van de interface (alleen beschikbaar voor licentiehouders)
fileslist Lijst met PDF-bestanden voor splitsing. Bestandsscheiding door gebruik van punt/komma ";". Deze functie wordt gebruikt als laatste parameter.

 

Voorbeeld:
"c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe" Split "outputpath=c:\tmp" splitrules=odd;even -s "c:\dossier 1\fichier1.pdf;c:\dossier1\fichier 2.pdf"
(c) 2006-2012 RTT