PDF-Wachtwoordbeveiliging

Het PDF-wachtwoord wordt gebruikt om de documentbeveiliging in te stellen. U kunt bijvoorbeeld wachtwoorden toepassen om gebruikers te beperken in het openen, afdrukken en bewerken van PDF-documenten.

De Compatibiliteits-optie wordt gebruikt om de versie van het gegenereerde PDF-bestand te controleren. Het instellen hiervan is belangrijk, als u wilt dat uw bestand ook kan worden geopend door oudere Reader versies. Voor een betere beveiliging en meerdere opties, stelt u altijd de hoogst beschikbare versie in als de Readercompatibiliteit onbelangrijk is.

Het Encryptieniveau bepaald het type algoritme dat wordt gebruikt voor het encrypten van uw PDF-document. Hoe hoger het niveau, hoe beter uw bestanden worden beschermd. Selecteer Geen beveiliging, wanneer u de wachtwoordbeveiliging wilt verwijderen uit reeds beschermde bestanden.

De optie Documentcomponenten om te encrypten bepaald, welke documentcomponenten zullen worden geŽncrypt. De optie ... behalve metadata is goed bruikbaar, indien u uw document wilt beschermen, maar tevens de mogelijkheid wilt openhouden dat uw document kan worden geÔndexeerd op de metadata-inhoud, d.m.v. tools die niet beschikken over de mogelijkheid wachtwoorden van geŽncrypte bestanden te decrypten.

Indien u in Wachtwoord om te openen een vinkje plaatst en een wachtwoord opgeeft, kan uw bestand slechts worden geopend door iemand die het wachtwoord kent.

Met de optie Toestemmingen kunt u afdrukbewerkingen, de afdrukkwaliteit, inhoudsonttrekkingen of wijzigings- bewerkingen beperken. Deze beperkingen zijn alleen effectief bij het bekijken van PDF's en is er dus geen garantie dat ze door anderen zullen worden gerespecteerd.

Opdrachtregel interface:

Functienaam: SetResetSecurity
Opties: [] Optionele parameter
[OpenPass=] - Specificeert het wachtwoord om een document te openen, indien  het bestand is geŽncrypt en als bestandsbijlage is ingesteld.
[PermPass=] - Dit is het toestemmingswachtwoord en is altijd nodig wanneer   toestemming is aangevinkt.
[EncLevel=] - Deze parameter stelt het encryptieniveau in.
  0 - Geen beveiliging
  1 - Laag 40 - bit RC4
  2 - Hoog 128-bit RC4
  3 - Hoogste 128-bit AES (default optie)
[EncObjects=] - Stelt de componenten in om te encrypten
  0 - Encrypt alle documentinhoud (default optie)
  1 - Encrypt alle documentinhoud behalve de metadata
  2 - Encrypt alleen bestandsbijlagen
[PermPrint=] - Stelt afdrukopties (-toestemmingen) in
  0 - Geen (default optie)
  1 - Lage resolutie (150 DPI)
  2 - Hoge resolutie
[PermChanges=] - Stelt de toegestane wijzigingen in
  0 - Geen (default optie)
  1 - Invoegen, wissen en pagina's omdraaien
  2 - Formuliervelden invullen en aanwezige handtekeningvelden invullen
  3 - BecommentariŽren, formuliervelden invullen en aanwezige handtekeningvelden
  4 - Alles, uitgezonderd pagina's onttrekken
[-PermCopy] - Indien aangevinkt, het inschakelen van kopiŽren van tekst, afbeeldingen en overige inhoud
[-PermTextAccess] - Indien aangevinkt, het inschakelen van het vergrootglas voor het lezen door slechtzienden
[OutputPath=] - Volledig pad waarin geŽncrypte bestanden worden opgeslagen. Indien niet gespecificeerd, wordt het bronbestand gebruikt
[-CreateBackup] - Indien aangevinkt, wordt er een backupbestand gemaakt
[-s] - Stille modus. Uitvoering zonder verschijnen van de interface (alleen beschikbaar voor licentiehouders)
FilesList - Lijst met PDF-bestanden voor beveiliging. Bestandsscheiding door gebruik van punt/komma ";". Deze functie wordt gebruikt als laatste parameter.
 
Voorbeeld:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",SetResetSecurity PerPass=MyPass EncObjects=1 PermPrint=1 c:\temp\C001*.pdf
(c) 2006-2012 RTT