PDF-Hernoemen

Kan gebruikt worden om op een eenvoudige manier in PDF-bestanden de metadatavelden te hernoemen bij het gebruik van een brondocument om een nieuw document aan te maken.

U hoeft alleen maar de hernoemformule in te vullen met de te hernoemen veldnaam. Om dit snel te kunnen doen, klikt u met de muis op de rechter pijltjesknop (rood omkaderd) en selecteert het betreffende veld.

De tool kan tevens de bestanden ordenen in een boomstructuur van bestandsmappen, indien vanuit de hernoemformule de tool een volledig of een relatief bestandspad kan samenstellen, zoals getoond in bovenstaande afbeelding.

Opdrachtregel interface:

Functienaam: Rename
Opties: [] Optionele parameter
[RenameFormula=] - De hernoemformule gebruikt bij het hernoemen van de bestanden. Gedefinieerd als hierboven verklaard. (default = [Titel])
[-s] - Stille modus. Uitvoering zonder verschijnen van de interface (alleen beschikbaar voor licentiehouders)
FilesList Lijst met PDF-bestanden voor hernoemen. Bestandsscheiding door gebruik van punt/komma ";". Deze functie wordt gebruikt als laatste parameter.
 
Voorbeeld:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",Rename "RenameFormula =C:\MyDocs\[Subject]\[Title]-[Creation Date]" c:\Somefolder\*.pdf
(c) 2006-2012 RTT