PDF-ShellTools Manager

De PDF-ShellTools Manager biedt het volgende:

U kunt het starten vanuit het shell contextmenu PDF-ShellTools menu, via de tab Instellingen, Controleer voor updates of Over, of rechtsstreeks via het Startmenu, PDF-ShellTools map of de PDFShellTools Manager sneltoets.

ShellTools Configuration Manager screenshot

In het bovenste gedeelte van het venster kunt u zien, welke tools u kunt inschakelen voor de Windows Shell. Gebruik het om sommige tools uit te schakelen, als incompatibiliteit optreedt of om een tool opnieuw te registreren in de Windows Shell.

Enkele van de Shell extensie- (InfoTip, Contextmenu, Eigenschappen- en Kolombewerkers) eigenschappen kunnen worden bewerkt.

Om de PDF-InfoTip te kunnen configureren om de gewenste velden in de juiste volgorde te tonen, selecteert u de tool Instellingen in de bovenste lijst en door aan of uit vinken in de lijst met metadatavelden welke onderin verschijnt.

Om de grootte van het PDF-ShellTools afbeeldingsicoon, getoond in het Shell contextmenu te wijzigen, selecteert u de tool in het contextmenu om het speciale shellextensie instellingsvenster te tonen.

Voor de Kolombewerker is er de mogelijkheid om de aanpasbare velden te definiëren.

Voor de Eigenschappenbewerker is er de mogelijkheid om de aanpasbare velden te definiëren, alsmede de velden welke zichtbaar worden in het detailvenster van de Explorer.

 

(c) 2006-2012 RTT