Shell Contextmenu Tools

De via het Shell contextmenu oproepbare tools, waarvan het menu verschijnt na met rechts op een bestand te hebben geklikt of na een rechtse klik op een in de Windows Verkenner geselecteerd bestand, opent zich via de keuze PDF-ShellTools een menu voor de diverse menu-items.

De volgende functies zijn beschikbaar:

- Om alle metadatagegevens van documenten te wissen.

- Omdraaien van pagina's om de 90 graden.

- Om documenten te splitsen in verschillende bestanden door paginakeuze.

- To delete pages in PDF documents.

- Om pagina's samen te voegen of de paginastructuur te ordenen.

- Om een document in te voegen voor of na een geselecteerde pagina.

- Om PDF pakketten en/of portfolio's te creëren of te bewerken.

- Om een PDF-bestandsbijlage toe te voegen, te verwijderen of te bekijken.

- Om de instellingen voor de Reader te kunnen maken.

- Om een wachtwoord in- of uit te schakelen.

- Om pagina's met tekst, afbeeldingen of vormen te stempelen of van een watermerk te voorzien.

- Om de tekstinhoud uit een document te onttrekken.

- Om het bestand te hernoemen of de mapstructuur te ordenen door gebruikmaking van de metadataveldinhoud.

 

(c) 2006-2012 RTT