Kolom- en Eigenschappenbewerker

Deze tool biedt een 'Kolombewerker' (Win2k en XP) en een 'Eigenschappenbewerker' (Windows Vista), als shell-uitbreiding. In dit geval verschaft het type bewerker toegang tot PDF's metadata van de kolommen in Explorer en de nieuwe eigenschappenbewerker voor Windows Vista en is een zeer veelzijdige en veel gebruikte tool bij Windows Shell- functionaliteiten.

Kolombewerker

Ondersteunt in Windows 2000 en XP en biedt de mogelijkheid nieuwe kolommen toe te voegen aan het detailvenster van Explorer, in dit geval PDF's metadata. Zeer bruikbaar om PDF's te identificeren en te sorteren.

Column Handler use example

Let er op dat deze extra kolommen niet automatisch worden toegevoegd aan het Explorer detailvenster. De gebruiker moet een keuze maken via de 'Kies Details Explorer' dialoog. Klik daartoe met de rechter muisknop op de kolomkop om de dialoog te openen.

De standaard PDF metadatavelden komen onmiddellijk beschikbaar voor installatie en aanpasbare kolomvelden kunnen gemakkelijk worden ingesteld via de PDF-ShellTools Manager, venster voor aanpasbare velden.

Eigenschappenbewerker

Voor het eerst geïntroduceerd in Windows Vista, is deze krachtige Shell uitbreiding voor lees- en schrijftoegang tot, in dit geval, PDF's metadata. De Shell gebruikt deze Bewerker met zijn vele kenmerken extensief, om deze metadata te tonen in de Explorer kolommen, PDF eigenschapdialogen, het voorvertoningsvenster, het trapsgewijze venster, Windows tips, enz.. Voor dialogen met bewerkingsmogelijkheden, zoals het voorvertonings- en het bestandseigenschappen- dialoogvenster, kunnen deze eigenschappen eenvoudig bewerkt worden.

Property Handler use in Windows Explorer

Indien in de Kolombewerker de standaard metadatavelden beschikbaar zijn in de getoonde volgorde van PDF's aanpasbare velden voor shell-instelling, kunnen deze velden worden ingesteld voor gebruik in de PDF-ShellTools Manager, venster voor aanpasbare velden.

Het Windows Vista Explorer voorvertoningsvenster, in de onderste in rood geselecteerde rechthoek van bovenstaand screenshot, heeft de mogelijkheid de geregistreerde geselecteerde bestandseigenschappen te tonen en biedt bewerkingsmogelijkheden voor te overschrijven ingeschakelde bestanden.

Met de PDF-ShellTools Manager, kan de gebruiker zelf configureren welke eigenschappen en de volgorde daarvan in dit venster worden getoond.

De separator van de afbeelding biedt de mogelijkheid om elk van de velden in kaart te brengen, bijzonder bruikbaar bij de aanpasbare velden, om het even welke eigenschappen in de Shell worden geregistreerd.

Custom properties mapping

Zoals in bovenstaand screenshot is te zien, zijn twee aanpasbare velden in kaart gebracht aan de 'Rating and Comments' via systeem bepaalde eigenschappen. Deze twee gewone eigenschappen zijn geen standaard PDF metadata-velden, maar getoonde functie verbergt dit feit en slaat de data op in de aanpasbare velden.

Door de Shell interface is het nu mogelijk de waarde te bepalen, commentaar toe te voegen, te sorteren en te zoeken bij deze eigenschappen, ook voor PDF bestanden, zoals reeds eerder mogelijk was bij andere bestandsformaten die deze beide metadata-eigenschappen hebben.

 

(c) 2006-2012 RTT