Invoegen/Toevoegen/Bijvoegen d.m.v. droppen

Deze functie is een uitbreiding voor de PDF-Invoegen/Toevoegen en PDF-Bijlagen tools. Het gebruikt een type shell- uitbreiding genaamd Drop handler (bewerker). Deze uitbreiding wordt aangeroepen wanneer shellobjecten versleept worden naar een bestandstype dat hiervoor geschikt is. In dit geval is de bewerker (handler) geschikt voor het PDF bestandstype en de ondersteunende shellobjecten zijn bestanden die worden ondersteund door de respectievelijke tools. PDF's, maar ook .bmp, .png, jpeg, .gif en .tiff afbeeldingsbestanden, voor zover opgeroepen door de PDF-Invoeg/Toevoeg tool en elk ander type bestand, dat wordt opgeroepen door de PDF-Bijlagen tool.

Het idee: Invoegen, toevoegen of bijvoegen van ondersteunende document(-en) in een PDF-bestand, door middel van slepen en neerzetten in het PDF-bestand.

Shell drop handler animation

PDF-Invoegen/Toevoegen

Om de Invoeg/Toevoeg tool aan te roepen dient de gebruiker slechts een of meerdere ondersteunende bestanden te droppen in een PDF-bestand en de PDF-Invoeg/Toevoeg tool GUI zal verschijnen, de gedropte bestanden te tonen als paginabron om in te voegen c.q. toe te voegen en het PDF doelbestand als doel van de invoeg/toevoeg bewerking.

PDF-Bijlagen

Om de PDF-Bijlagen tool aan te roepen, moet de CTRL toets ingedrukt blijven tijdens het verslepen van de bestanden.

PDF-Samenvoegen/Ordenen

Om de PDF-Samenvoegen/Ordenen tool aan te roepen, moet de SHIFT toets ingedrukt blijven tijdens het verslepen van de bestanden.

Algemeen

Met de ALT toets ingedrukt zal de tool onzichtbaar in de achtergrond draaien, zonder de UI tool te tonen met de standaard instellingen (deze functie is uitgeschakeld in de probeerversies).

(c) 2006-2012 RTT