PDF-InfoEdit

De functie PDF-InfoEdit (bewerken) biedt een overzicht in de Windows Shell extensie voor het snel inzien en bewerken van PDF metadata-infovelden. Een Windows Shell-overzicht is een venster met bestandseigenschappen, dat het de gebruiker mogelijk maakt de eigenschappen van dat bestand te bekijken en in sommige gevallen te bewerken. We krijgen dit venster te zien wanneer Eigenschappen wordt geselecteerd in het Shellcontextmenu.

Indien er meer dan één bestand wordt geselecteerd, configureer dan de tool om in de batchmodus te kunnen werken. In deze modus kan de gebruiker van alle geselecteerde PDF-bestanden een of meer infovelden in een keer bewerken. Heel handig om b.v. de auteur of de aanmaak- en/of modificatie-datumvelden aan te passen.

InfoEdit-batch mode screenshot

In deze modus behoeven we alleen maar de veldwijzigingen in te schakelen door het betreffende vakje rechts van de velden aan te vinken en de velden van informatie te voorzien. In deze modus is er tevens de mogelijkheid  om de nieuwe informatie toe te voegen aan de bestaande veldinhoud en om de scheiding te kiezen tussen de oude en de nieuwe informatie.

Opdrachtregel interface:

Functienaam: SetMetadata
Opties: [] Optionele parameters
Metadata= - De lijst met metadata name=value paarsgewijs instellen. Meervoudige metadatavelden kunnen worden gespecificeerd door het kommakarakter "," te gebruiken als scheiding.Indien de metadata-inhoud spaties bevat, moet het gehele 'FieldName=Metadata Content' geciteerde paar uniek zijn, b.v. 'Title=My Title'.

Ondersteunt de standaard veldnamen:
Titel, Onderwerp, Auteur, Sleutelwoord, Producent, Aanmaakdatum, Modificatiedatum
Of elke andere aanpasbare veldnaam. Om te verwijzen naar een aanpasbaar veld, zou zijn label als veldnaam moeten worden gebruikt.
Indien de verschenen naam niet voorkomt in de lijst met veldnamen, wordt het verondersteld een standaard PDF 'aanpasbaar veld' te zijn, en het zo te gebruiken.

Voorbeeld:
"Metadata=Title=Some title,Author=RTT,Custom1=Some text"
In dit voorbeeld worden de standaard Titel- en Auteurvelden ingesteld plus een aan te passen veld, genaamd "Custom1".

Notities:
- Veldnamen zijn TeKen-gevoelig.
- In de probeerversie kunnen alleen standaard veldnamen worden ingesteld.
- Om velden te schonen is het slechts nodig om de naam te specificeren zonder de waarde aan te geven. "Metadata=Author=" maakt het auteursveld leeg.
[-UTF8Encoded] - Indien metadata UTF-8 is gecodeerd.
Bestandslijst - Lijst met PDF bestanden, volledig pad en naam, waaruit de metadata moet worden verzameld. Aparte separate individuele bestanden gebruiken het punt-komma ";" karakter. Dit moet de laatste parameter zijn.
Notities:
- De probeerversie is gelimiteerd tot het gelijktijdig gebruiken van slechts 10 bestanden.
 
Voorbeeld:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",SetMetadata "Metadata=Author=RTT,Revision=3.1.0" c:\Somefolder\*.PDF
(c) 2006-2012 RTT