PDF-InfoTip

Met deze optie wordt de metadata-informatie van een PDF-bestand getoond in een tooltipballon (de gele 'ballonnen', welke als pop-up verschijnen bij het aanraken met de muiscursor van een bestand) in de Windows Verkenner met de opties voor het openen en opslaan en alle andere vensters die verschijnen tijdens het gebruik van Windows Shell, elke keer wanneer er door de mapinhoud wordt gebladerd.

InfoTip screenshot

Getoond kunnen worden de standaard metadatavelden van een PDF-bestand: Titel, Onderwerp, Auteur, Sleutelwoorden, Gemaakt met, Producent, Aanmaak- en Modificatiedatum, alsmede het aantal pagina's, de PDF-versie, de bijlagelijst en de beveiligingsrestricties. Verder van de bestandssysteem informatievelden: de bestandsgrootte, de bestandsaanmaak en -modificatiedatum en een opsomming van de metadatavelden van het PDF-bestand, wanneer de muiscursor erop wordt geplaatst. In de optie Voorkeuren aanpassen (Preferences Editor) is er nog de mogelijkheid om te selecteren, welke beschikbare velden u wilt zien in de infotipballon. 

Opdrachtregel interface:

Deze opdrachtregelfunctie exporteert de gewenste metadatavelden van alle getoonde PDF-bestanden in een .csv (comma separated values) bestand.

Functienaam: ExportMetadata
Opties: [] Optionele parameter
[ExportFields=] - De lijst met te exporteren metadatavelden. Lijst, door comma gescheiden elementen, samengesteld door standaard veldnamen:
- Titel, Onderwerp, Auteur, Sleutelwoorden, Maker, Producent, Aanmaakdatum, Wijzigingsdatum
Plus de extra velden:
- Bestandsdatum, Bestandsgrootte, PDF-versie, PDF-beveiliging, Pagina-aantal
En iedere aangepaste veldnaam, zoals b.v. die zijn gemaakt door Outlook email PDF archival Acrobat functionaliteit:
- MailSubject, MailTo, MailCc, MailDate, ...
Om te verwijzen naar een aanpasbaar veld, zou zijn label als veldnaam moeten worden gebruikt.
Indien de verschenen naam niet voorkomt in de lijst met veldnamen, wordt het verondersteld een standaard PDF 'aanpasbaar veld' te zijn.

Notities:
- Veldnamen zijn TeKen-gevoelig.
- De probeerversie exporteert alleen standaard velden.
- Indien de lijst niet wordt getoond, worden alle standaard velden geŽxporteerd
[-UTF8Encode] - GeŽxporteerde data zal UTF-8 worden gecodeerd.
OutFilename= - Volledig pad en bestandsnaam van het .csv bestand om te exporteren.
FilesList - Lijst van PDF bestanden, met volledig pad en naam, waaruit de metadata moet worden verzameld. Aparte individuele bestanden gebruiken het punt-komma ";" karakter. Dit moet de laatste parameter zijn.
Notitie:
- De probeerversie is gelimiteerd tot de eerste 10 gekozen bestanden.
 
Voorbeeld:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",ExportMetadata ExportFields=Title,Subject,Author,PDFNPages OutFilename=C:\Temp\PDFMetadata.csv c:\Somefolder\*.PDF
(c) 2006-2012 RTT