Bijlagen

Met deze functie kunt u bestandsbijlagen van PDF-bestanden openen, onttrekken, toevoegen en verwijderen. Bestandsbijlagen is een standaard functie voor PDF-documenten, die het mogelijk maakt, iedere vorm van bestand - b.v. tekst, audio, afbeeldingen, maar ook andere PDF-bestanden - aan een PDF-bestand te hangen. Dit kan toegepast worden om enkelvoudige PDF-documenten van aanvullende informatie te voorzien (b.v. het originele bestand, waaruit het PDF-document werd samengesteld). Werd deze functie vanuit het contextmenu gestart, dan krijgen alle bestanden dezelfde bijlage.

Bestandsbijlagen worden aan de lijst toegevoegd, indien u op het symbool met het plusteken '+'  klikt. Bestanden worden uit de lijst van geselecteerde bestanden verwijderd, indien u op het 'X' symbool klikt.
Backup originele bestanden, is een optie waarmee de originele bestanden (de PDF-bestanden, die u van bijlagen wilt voorzien) voor de start van deze functie 'gezekerd' worden. De gezekerde bestanden bevatten de extensie 'bak.pdf', zodat b.v. een bestand met de naam 'mijntekst.pdf' onder de naam 'mijntekst.bak.pdf' wordt gezekerd.

De geselecteerde bijlagen worden overgenomen (d.w.z. bestandsbijlagen worden toegevoegd, verwijderd of veranderd), wanneer u op de knop Bevestig wijzigingen klikt.

Opdrachtregel interface :

Functienaam: Attach
Opties: [] Optionele parameters
[attach=] Lijst met bijlagebestanden. Meerdere bestanden gescheiden door puntkomma ';' te gebruiken
[-s] Stille modus. Uitvoering zonder verschijnen van de interface (alleen beschikbaar voor licentiehouders)
fileslist Lijst met PDF-bestanden voor bijlagen. Bestandsscheiding door gebruik van punt/komma ";". Deze functie wordt gebruikt als laatste parameter.
 
Voorbeeld:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",Attach attach=c:\data\sample1.dat;c:\data\sample1.gif c:\somefolder\file1.pdf

Functienaam: ListAttachments
OutFilename= - Volledig pad voor de te maken bestandsnaam om naar de lijst (UTF-8 gecodeerd) met toegevoegde documenten terug te keren.
fileslist - PDF bestand(en) waarvan de namen van de toegevoegde documenten worden verkregen. Gescheiden bestanden gebruiken het puntkomma ";" teken. Moet wel de laatste parameter zijn.
 
Voorbeeld:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",ListAttachments OutFilename=c:\temp\list.txt c:\PDFs\*.PDF

Functienaam: ExtractAttachment
Name= - De naam (UTF-8 gecodeerd) van de op te halen bijlage.
From= - Het PDF bestand waaruit de bijlage wordt opgehaald.
To= - Het pad waarheen de opgehaalde bijlage wordt opgeslagen. Indien er een bestandsnaam is verstrekt, wordt deze gebruikt i.p.v de bijlagenaam.
 
Voorbeeld:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",ExtractAttachment Name=MyAttachment.txt From=c:\PDFs\PDF1.pdf To=c:\Temp\

(c) 2006-2012 RTT