PDF-CreŽren/Bewerken PDFPakket

Een PDF pakket bestaat uit een PDF-voorblad, meestal gebruikt om een bericht te tonen op een niet-compliant reader over de aard van dit bijzondere type PDF, welke is toegevoegd aan andere bestanden. De pakketbestanden kunnen van verschillend formaat zijn en gemaakt zijn met verschillende applicaties. Compliant readers presenteren de verpakte documenten, die hun identiteit behouden als een te doorzoeken lijst, intern bekeken (indien het bestandsformaat wordt ondersteund door de reader), onttrokken, gesorteerd, afgedrukt, enz.. Nieuwere versies van het formaat, portfolio's genoemd, gebruiken een interne Flash navigator om de documenten te presenteren.

Deze tool kan worden gebruikt om dit type PDF's te creŽren en te bewerken.

Create/Edit PDF packages screenshot

De linker mappenboom toont de pakket-mappenstructuur. De twee knoppen linksboven maken het mogelijk mappen te creŽren of de geselecteerde map(pen) te verwijderen.

De bovenste bestandslijst toont de reeds ingepakte bestanden, indien de bewerkmodus is ingeschakeld en/of de nieuwe bestanden voor opnemen in het pakket van de geselecteerde pakketmap. De twee kolommen, Bestandsnaam en Omschrijving, kunnen worden bewerkt. Handig om een bruikbare omschrijving te geven aan het respectieve bestand.

De boom- en bestandslijst ondersteunen 'slepen en neerzetten', om zo eenvoudig de volgorde van bestanden en mappen te reorganiseren.

De onderste knoppen van de lijst worden gebruikt om (van links naar rechts):

De PDF reader zal de bestanden in dezelfde volgorde tonen als in de tool en kunnen we deze volgorde handmatig definiŽren door gebruikmaking van de reeds bovengenoemde omhoog- en omlaagknoppen, slepen en neerzetten of om te sorteren door middel van klikken op de kolomkoptitels.

Het voorblad genaamd optiesgroep, ingeschakeld in de creŽermodus, wordt gebruikt om het voorblad te specificeren voor gebruik van het nieuwe pakket.
De standaard optie zal een ťťnbladige PDF gebruiken, verstrekt door de tool, welke een standaard bericht bevat voor de instructie van gebruikers van niet-compliant readers, over de aard van de PDF.
De aangepast optie wordt gebruikt voor de specificatie van een andersoortig voorblad.

De oorspronkelijke weergave-optie, genaamd groep, wordt gebruikt om te specificeren hoe de reader de lijst toont met verpakte documenten.
De details optie toont doorgaans een lijst van het tabeltype, met een aantal standaard kolomvelden, die eenvoudig kunnen worden gebruikt om de eigenschappen van de verpakte bestanden simpel te sorteren, selecteren en te controleren.
De tegel optie toont normaliter een eerste pagina met thumbnailslijst van alle ingepakte bestanden.
De verborgen optie toont alleen het geselecteerde document. De gebruiker moet de reader-knoppen in de weergavemodus gebruiken, om te navigeren door de verpakte stukken.
De navigator optie is alleen toegankelijk tijdens het bewerken van een PDF portfolio. Instrueert de reader dat de verpakte documenten zullen worden getoond door de ingebouwde Flash navigator. Het gedrag is afhankelijk van de gebruikte navigator.

De gesplitste weergaveoptiegroep wordt gebruikt om aan te geven of de reader een in twee delen gesplitst venster moet laten zien, ťťn om de lijst en thumbnails van de ingepakte bestanden te tonen en de andere voor de geselecteerde documenten en zo ja, wat is dan de oriŽntatie van de oppervlakken en wat is het percentage van het totale oppervlak dat moet worden gebruikt voor bestanden en thumbnails.

De oorspronkelijke documentoptiegroep wordt gebruikt om aan te geven welk document de reader zal tonen na de eerste keer openen van het pakket.

N.B.: De tool zal starten in de bewerkingsmodus met de optiegroep van het voorblad uitgeschakeld. Indien slechts ťťn bestand wordt aangevraagd en dat bestand reeds een PDF pakket of portfolio is.

Het kolomveld "Omschrijving" kan worden bewerkt om gegevens in te voeren en te definiŽren voor het betreffende ingepakte bestand.

Opdrachtregel interface:

Functienaam: CreatePDFPackage
Opties: [] betekent optionele parameter
[Filename] De output bestandsnaam, absoluut of relatief pad, om aan het gegenereerde PDF pakket te geven. Verplicht, indien de stille modus wordt gebruikt.
[CoverSheet] Volledig pad naar een PDF bestand om als pakketvoorblad te kunnen gebruiken. Deze parameter kan ook worden gebruikt om een bestaand PDF pakket of portfolio te bewerken.
[InitialView] Specificeert de oorspronkelijke weergave-layout van de reader.
  0 - Details
  1 - Tegel (Standaard)
  2 - Verborgen
  3 - Navigator (alleen geldig wanneer voorblad een portfolio is)
[SplitView=] Specificeert de reader twee-delen-venster lay-out.
  0 - Niet splitsen
  1 - Vertikaal (Standaard)
  2 - Horizontaal
[SplitViewArea=] - Om het gesplitste venster, de lijst en het percentage van het documentengebied te specificeren. Alleen van betekenis wanneer het gesplitste venster vertikaal of horizontaal is ingesteld.
[InitialDocument] - De naam van een PDF bestand om als oorspronkelijk document in te stellen en om aan te geven wanneer de PDF reader het pakket opent. Ook moet de "fileslist" parameter hieronder zijn inbegrepen in de lijst met de in te pakken bestanden. De eerste in de lijst wordt gebruikt, indien er niets is gespecificeerd.
[-s] - Stille modus, draait zonder de interface te tonen (alleen beschikbaar voor licentiehouders)
fileslist - Lijst met bestanden om in het pakket op te nemen. Gescheiden bestanden gebruiken het puntkomma ";" teken. Moet wel de laatste parameter zijn.
 
Voorbeeld:
c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.exe CreatePDFPackage Filename=c:\Work\Package.pdf InitialView=0 InitialDocument=Summary.pdf c:\Work\*.*
(c) 2006-2012 RTT