Invoegen/Toevoegen pagina's

Deze tool wordt gebruikt om pagina's of gehele documenten van PDF's of van .bmp, .png, .jpeg, .gif en .tiff afbeeldingen in te voegen voor of na een bestaande pagina van het betreffende PDF-document.


In het bovenste deel van het venster worden de doeldocumenten (of een enkel document) getoond, waarin de pagina's moeten worden ingevoegd. Omdat u de functie via een geselecteerd bestand hebt gekozen, is er reeds in de bovenste regel een bestandskeuze vermeld. In de kolom Invoegpunt: pagina geeft u aan na welke pagina van het doeldocument moet worden ingevoegd.

In het middelste deel van het venster bepaalt u of de in te voegen pagina's voor of achter het invoegpunt komen. Bovendien kunt u bij Bestandsopslag-opties aangeven of het originele bestand(en) - ook van de doelbestanden - overschreven of in een andere map moeten worden opgeslagen. Als alternatief kan het originele bestand als kopie (backup) worden opgeslagen.

In het onderste deel van het venster, geeft u aan uit welke brondocumenten de in te voegen pagina's moeten komen. Hierbij verschijnt automatisch een klein dialoogvenster om de gewenste pagina's aan te geven. Een meervoudige selectie (dus uit meerdere brondocumenten) is mogelijk.

Met Dupliceren (klonen) dupliceert u een geselecteerd PDF-bronbestand. Met iedere klik op de knop  Dupliceren, wordt er een volgende gelijke regel toegevoegd aan de bronbestandslijst. De bestanden worden daardoor meervoudig aan de lijst toegevoegd.

Met Verwijderen van bestanden kunt u bestanden weer uit de lijst verwijderen door op het X-symbool te klikken.

Positie-/regelvolgorde van de PDF-bestanden veranderen kunt u door middel van de pijlsymbolen regelen, zowel naar boven als naar beneden.

Door te klikken op de knop Starten worden deze functies gestart.

Door met de cursor op het   symbool te gaan staan, ziet u een overzicht met de instelmogelijkheden voor de kolom "Pagina's inbegrepen".

Opdrachtregel interface:

Functienaam: Insert
Opties: [] Optionele parameter
[OutputPath=] - Volledig pad waarin de gecreëerde bestanden worden in- of toegevoegd. Indien gespecificeerd, zal de bestandsopslagmodus zijn ingesteld voor "Opslaan in een andere map"
[-CreateBackup] - Indien gespecificeerd wordt de instelling bestandsopslagmodus optie naar "Backup originele bestanden" ingesteld.
FilesToInsertAppend= - Lijst met bestanden om in- of toe te voegen; Separate bestanden gebruiken het punt-komma ";" karakter. Wildcards worden ondersteund.
[InsertPoint=] - Om het paginanummer van het invoegpunt in te voeren.
[-InsertBefore] - Stelt de Invoegen voor het invoegpunt optie in.
[-s] - Stille modus. Draait zonder de interface te tonen (alleen beschikbaar voor licentiehouders)
fileslist - Lijst met PDF bestanden voor samenvoegen; Separate bestanden gebruiken het punt-komma ";" karakter. Dit moet de laatste parameter zijn.
 
Voorbeeld:
Rundll32 "C:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",Insert OutputPath=C:\Temp\Processed FilesToInsertAppend=C:\Logo.png InsertPoint=1 -InsertBefore C:\tmp\*.PDF
(c) 2006-2012 RTT