Samenvoegen/Ordenen pagina's

Deze tool kan verschillende PDF documenten en .bmp, .png, .jpeg, .gif en .tiff afbeeldingen samenvoegen tot een nieuw PDF bestand en tegelijkertijd de mogelijkheid bieden om de paginavolgorde te herschikken. Van alle voor de tool geselecteerde bestanden behoeven we slechts de samenvoegvolgorde aan te geven, alsmede de toe te voegen pagina's en als resultaat krijgen we een nieuw PDF document.

Alle geselecteerde bestanden in het gridmenu zullen verschijnen in het bovenstaande venster, waarbij het mogelijk is de volgorde van samenvoegen op- of aflopend te ordenen d.m.v. de blauwe pijltjestoetsen, het verwijderen van bestanden uit de lijst of het dupliceren van bestanden (gebruik deze functie in het geval van ordening van de documentpagina's).

Met de optie Samenvoegen/Ordenen pagina's configureert u de optie voor het uitvoeren van de samenvoeging van de eerste pagina's van alle documenten, daarna verschijnen alle tweede pagina's, etc. opeenvolgend, totdat alle pagina's zijn samengevoegd. Een zeer bruikbare functie, wanneer u de even pagina's en de oneven pagina's afwisselend wilt laten verschijnen, indien dit noodzakelijk is voor het maken van een definitief document.

De aantallen in de kolom Pagina's inbegrepen stelt u in staat te specificeren, welke pagina's van het document moeten worden gebruikt in het geval van samenvoeging bij toepassing van de optie Samenvoegen op volgorde documentlijst via het symbool .

Opdrachtregel interface:

Functienaam: Merge
Opties: [] Optionele parameters
[filename=] bestandsnaam voor de samenvoeging
[-IncludeLayers] - Om paginalagen mede samen te voegen
[-GroupLayers] - Om de lagen per document te groeperen
[-IncludeBookmarks] - Om bladwijzers mede samen te voegen
[-GroupBookmarks] - Om de bladwijzers per document te groeperen
[-DeleteSrcFiles] - Stelt de "Verwijder bron-bestanden na het succesvol afronden" optie in
[-s] - Stille modus. Uitvoering zonder verschijnen van de interface (alleen beschikbaar voor licentiehouders)
fileslist - Lijst met PDF-bestanden voor samenvoeging. Bestandsscheiding door gebruik van punt/komma ";". Deze functie wordt gebruikt als laatste parameter.
 
Voorbeeld:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",Merge filename=test.pdf c:\tmp\*PDF
(c) 2006-2012 RTT