Příkazový řádek

Přehled

Přes příkazový řádek lze spustit jinak skryté funkce skupinových nástrojů a aplikací. Lze nastavit např. automatizaci, nebo komplexní opravy včetně opakování úkolů.

Nástroje jsou soustředěny v dll knihovně. Ke změnám těchto souborů lze používat "RunDll32", tento nástroj je součástí všech verzí OS Windows.

Použití příkazové řádky ke spuštění Rundll32 lze následně:

RUNDLL32.EXE <dllname>,<entrypoint> <optional arguments>

V tomto případě <dllname> - (název knihovny) je <ShellToolsPath> - cesta k požadovanému nástroji, kde je umístěna knihovna PDFShellTools.dll <ShellToolsPath> je kompletní cesta k nástroji PDF-ShellTools.

<entrypoint> zadáme funkční název nástroje, který chceme používat - tyto názvy můžeme získat vyvoláním nápovědy a vybráním z tohoto průvodce.

<optional arguments> - požadovaný nástroj - jsou přesné kontrolní parametry nástroje, s odkazem k nápovědě v tomto průvodci.

Příklad k použití je následující:

RunDLL32 C:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.DLL, Merge "C:\My docs\File1.PDF;C:\My Docs\File2.PDF"

POZOR: Kdykoli se objeví předpokládané umístění některé položky\parametru je potřeba "použít úvozovky" jak můžeme vidět na příkladě

Pro oddělení různých parametrů použijeme středník ( ; ). Př.:

soubor1.PDF;soubor2.PDF;soubor3.PDF

Značky pro výběr souborů ( *? ) také pomáhají specifikovat soubory. Př.:

c*.PDF;Img??9.PDF

Tyto parametry mohou být také zapsány pro vnější soubor a nahradí všechny parametry v jednom. "ParamFile=FullPathToOurParametersFile" parameter.

RunDLL32 C:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll, Merge "ParamFile=C:\Temp\Param.txt"

Dostupné funkce

(c) 2006-2009 RTT