PDF-Sloučit/Přerovnat strany

Nástrojem "Sloučit", můžeme sloučit několik PDF dokumentů, a také .bmp, .png, .jpeg, .gif a .tiff obrázky, do nového PDF souboru. Při jedné operaci nabízí způsob přerovnání stran a jejich seřazení. Z vybraných souborů určených ke "Sloučení" potřebujeme určit pořadí stran, aby se pořadí projevilo v novém PDF dokumentu, složeného z těchto nových částí. Můžeme také vybrat některé strany a uložit je do nového souboru.

Merge tool screenshot

Soubory vybrané a otevřené přes kontextovou nabídku v nástroji Sloučit/Uspořádat se objeví v seznamu v okně. V tomto okně můžeme soubory uspořádat použitím modrých šipek, nebo soubor odstranit ze seznamu a také vytvořit klon (kopie), tato funkce je dobrá k získání stránky do seznamu.

V tomto okně sloučíte a setřídíte požadované, dle vlastních požadavků, a možnosti podporovaných operací najdete v programu v nápovědní bublině, pod červeným otazníkem.

Které stránky mají být zahrnuty do setřídění a které byly specifikovány zpracujete dle následně zobrazených pravidel.

Příkazy do příkazového řádku:

Příkaz: Sloučit
Možnosti: [] nepovinný parametr
[filename=] Název nově vytvořeného souboru
[-s] - Skrytý chod. Bez zadávání do příkazového řádku (jen pro registrované uživatele)
fileslist - Seznam PDF souborů k připojení; k oddělení souborů použijte středník ";" který musí být i za posledním souborem
 
Příklad:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",Merge filename=test.pdf c:\tmp\*PDF

 

(c) 2006-2009 RTT