PDF-Vložit/Připojit strany

Tento nástroj se používá pro vložení stránky, nebo celého dokumentu, z PDF souboru, nebo .bmp, .png, .jpeg, .gif a .tiff obrázky, a to před anebo za označenou stranu zvoleného PDF souboru.

Insert-Append screenshot

Soubory kam budeme vkládat jiné dokumenty jsou zobrazeny v horním okně. Po spuštění nástroje budete vyzváni ke specifikování souborů, které budou vkládany a jsou viditelné ve spodnějším okně. Seznam ve spodním okně nejprve sestavíme v nástroji sloučení a takto připravené je vložíme do požadovaného souboru, který je vybrán a zobrazen v horním okně.

V "označeném bodě" jsme specifikovali místo v dokumentu kam vložit. Pro vložení bodu se použije menu horního seznamu.

Před vložením přílohy, nadefinujeme pořadí a místo vložení, k tomu použijeme bodové tlačítka spolu se šipkami.

Soubor je chráněn před znehodnocením možností uložit do jiného nového souboru, nebo při zadání volby "přepsat soubor" možností uložení záložní kopie.

V okně nástroje je dostupná momentální bublinová nápověda, kde získáme pokyny k jednotlivým operacím a ukázka pravidel, která jsou podporována.

Příkazový řádek:

Příkaz: Insert
Možnosti: [] nepovinný parametr
[OutputPath=] - Plná cesta kam založit ty Vložené/Připojené soubory. Pokud režimová volba je nastavena na "Uložit v jiné složce"
[-CreateBackup] - Pokud je ukládací režim nastaven na "Zálohovat původní soubor".
[-s] - Skrytý režim. Funkce bez zobrazení podrobností (dostupný jen v zakoupené verzi)
FilesToInsertAppend= - Seznam souborů připravených k Vložit nebo Přidat; Pro oddělení souborů používat středník ";" Jiný znak není podporován.
[InsertPoint=] - Označit bodem číslo stránky.
[-InsertBefore] - Soubory vložit před bod vložení
fileslist - Seznam souborů ke sloučení; Jednotlivé soubory oddělovat středníkem ";". Posledním znakem musí být "." Tečka
 
Příklad:
Rundll32 "C:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",Insert OutputPath=C:\Temp\Processed FilesToInsertAppend=C:\Logo.png InsertPoint=1 -InsertBefore C:\tmp\*.PDF
(c) 2006-2009 RTT