PDF-Přílohy

Používá se k otevření, vyjmutí nebo smazání, ale také k přidání přílohy k PDF souboru. Toto je standardní vlastnost PDF dokumentu a k němu lze připojit jakýkoliv typ souboru, např.: text, audio,obrázky atd. Můžeme také připojit další PDF dokumenty k použití, a kdykoliv je možné snadno tyto přílohy odstranit.

PDF-Attachments screenshot

Je velmi výhodné k původnímu PDF souboru připojit jiný datový soubor, aby doplňoval jeho obsah.

Příkazy do příkazového řádku:

Příkaz: Attach - (příloha)
Možnosti: [] nepovinný parametr
[attach=] V seznamu souborů připravených k připojení, používejte středník ";" k předělu mezi soubory.
[-s] - Skrytý chod. Bez zadávání do příkazového řádku (jen pro registrované uživatele)
fileslist - Seznam PDF si pamatuje, kam soubory připojit, mezi soubory používejte středník ";" a i konec výběru musí být ukončen středníkem.
 
Příklad:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",Attach attach=c:\data\sample1.dat;c:\data\sample1.gif c:\somefolder\file1.pdf

 

(c) 2006-2009 RTT