PDF-Dialog nastavení možností

Zde se nastaví, jak má být zobrazen dokument PDF při otevření. Můžete třeba počáteční pohled zvětšit dle potřeby, nastavit rozložení stránky, které chcete zobrazovat. Např. je - li PDF jako prezentace, můžete jej chtít zobrazit v plném obrazovkovém režimu, apod.

PDF-SetOpenOptions screenshot

Tento nástroj je použitelný ke konfiguraci, jak si představujeme mít PDF soubory otevřené při prvním spuštění, toto nastavení potom sdílí PDF prohlížeče, jako např. Acrobat Reader atd.

Takto můžeme nastavit třeba otevírání v plné obrazovce, skrýt nástrojové lišty nebo lištu s nabídkou, zobrazit lištu z vlastnostmi, otevřít určitou stranu, atd.

Příkazy do příkazového řádku:

Příkaz: SetOpenOptions
Možnosti: [] nepovinný parametr
[-VPHTB] - Nastavení vlastností prohlížeče - skrýt nástrojovou lištu
[-VPHMB] - Nastavení vlastností prohlížeče - skrýt nabídkovou lištu
[-VPHWC] - Nastavení vlastností prohlížeče - skrýt ovládací prvky
[-VPRWIP] - Nastavení vlastností prohlížeče - nastavit okno dle první stránky.
[-VPCW] - Nastavení vlastností prohlížeče - vycentrovat obraz na monitoru
[-VPDT] - Nastavení vlastností prohlížeče - zobrazit popisná data, místo názvu souboru jak bývá zvykem
[NonFullScreenPMode=] - Nastavení v plném obrazovkovém režimu
  0 - Standardní prohlížeč
  1 - Zobrazit panel záložek
  2 - Zobrazit panel ikon
  3 - Zobrazit panel vrstev
[PageLayout=] - Nastavení rozložení stránky
  0 - Standardní prohlížeč
  1 - Jediná strana
  2 - Průběžně
  3 - Průběžně situované (Liché stránky)
  4 - Průběžně situované (Sudé stránky)
  5 - Situované (Liché stránky)
  6 - Situované (Sudé stránky)
[PageMode=] - Nastavení při otevření
  0 - Jediná strana
  1 - Zobrazit panel záložek
  2 - Zobrazit panel ikon
  3 - Na celou obrazovku
  4 - Zobrazit panel vrstev
  5 - Zobrazit panel vlastností
[Magnification=] - Nastavení velikosti při otevření
  0 - Standard
  1 - Přizpůsobit výšce
  2 - Přizpůsobit šířce
  3 - Přizpůsobit stránce
  4 - 25%
  5 - 50%
  6 - 75%
  7 - 100%
  8 - 125%
  9 - 150%
  10 - ...%
[OpenAtPage=] - Otevřít od strany č.
[-CreateBackup] - Uložit nastavení do záložního souboru
[-s] - Skrytý chod. Bez zadávání do příkazového řádku (jen pro registrované uživatele)
FilesList - Seznam PDF souborů k nastavení; k oddělení souborů používat středník";" i za posledním souborem musí být středník.
 
Příklad:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",SetOpenOptions -VPHTB PageLayout=2 Magnification=2 OpenAtPage=2 c:\temp\*.pdf
(c) 2006-2009 RTT