PDF-zabezpečení heslem

PDF - zabezpečení heslem, je nástroj k zabezpečení souborů FDF. Např. můžete použitím hesla omezit uživatele k jakým - koliv úkonům, tisku, kopírování, vyjmutí částí dokumentů, atd.

Split pages tool screenshot

Kompatibilní volba je určena k vytvoření PDF souboru. Toto zadání je důležité, pokud potřebujete, aby váš soubor mohl být otevíraný i staršími verzemi prohlížečů. Pro lepší bezpečnost a širší volby se vždy vzhlíželo k novým verzím, pokud by nás netrápila dostupnost k různým uživatelům.

Šifrovací úroveň nastavení druhu algoritmů použitých k šifrování PDF souboru. Vyšší úroveň lépe ochrání vaše soubory. Zvolit Bez zabezpečení, tuto úroveň můžete vybrat, pokud nechcete soubory chránit před jakými - koliv zásahy.

Součásti dokumentu k zašifrování - určit součásti dokumentu, které budou šifrovány. Tato volba je užitečná mimo popisná data, pokud chcete chránit váš dokument, ale také potřebujete, aby soubor byl zaznamenaný v obsahu popisných prvků, které neznají jak rozšifrovat heslem chráněné objekty.

Pokud zadáte " Otevřít heslem ", soubor může otevřít jen uživatel znající heslo.

Podobně můžete nastavit omezení tisku, kvality tisku, výtah obsahu nebo manipulaci s dokumentem. Tato omezení jsou nastavena v nástroji pro prohlížení PDF, proto nemusí být 100% garance neprostupnosti.

Příkazy do příkazového řádku:

Příkaz: SetResetSecurity
Možnosti: [] nepovinný parametr
[OpenPass=] - Specifikovat heslo k souboru, pokud alespoň jeden dokument nebo prvek je zašifrovaný.
[PerPass=] - Toto je povolení hesla a je vždy třeba při vstupu do souboru.
[EncLevel=] - Tímto parametrem určíte šifrovací úroveň
  0 - Bez zabezpečení
  1 - Minimální 40 - bit RC4
  2 - Vysoký 128-bit RC4
  3 - Nejvyšší 128-bit AES (default option)
[EncObjects=] - Součásti k šifrování
  0 - Šifrovat celý obsah dokumentu (standardní volba)
  1 - Šifrovat celý obsah dokumentu mimo popisné data prvků
  2 - Šifrovat jen přílohy
[PermPrint=] - Nastavení tisku
  0 - Žádný (standardní volba)
  1 - Nízké rozlišení(150 DPI)
  2 - Vysoké rozlišení
[PermChanges=] - Povolení změn
  0 - Žádný (standardní volba)
  1 - Vložit, smazat, otočit strany
  2 - Vyplnit pole formuláře a přepsat existující podpis
  3 - komentář k vyplnění pole formuláře a přepsat existující podpis
  4 - vytáhnout strany mimo některých
[-PermCopy] - definovat funkci kopírování textu, obrázků a jiného obsahu
[-PermTextAccess] - definovat funkci textový přístup do prohlížeče zařízení pro viditelně poškozené.
[OutputPath=] - Plná cesta k šifrovaným souborům. Pokud není zadána, zařadit cestu ke zdrojovému souboru
[-CreateBackup] - Specifikovat vytvoření záložního souboru
[-s] - Skrytý chod. Bez zadávání do příkazového řádku (jen pro registrované uživatele)
FilesList - Seznam PDF souborů k zabezpečení; k oddělení souborů používat středník";" i za posledním souborem musí být středník.
 
Příklad:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",SetResetSecurity PerPass=MyPass EncObjects=1 PermPrint=1 c:\temp\C001*.pdf

 

(c) 2006-2009 RTT