PDF-Dělit/Vybrat strany

Tento nástroj dělí nebo vybere strany z PDF dokumentů, a z těchto vytvoří dokument nový. Při práci lze použít bublinku s návodem, podle kterého můžeme snadno specifikovat strany nebo rozsah stran, které chceme vytáhnout.

Split pages tool screenshot

V editačním poli, tohoto nástroje můžeme definovat rozsah operace, kterou chceme provádět se soubory tímto nástrojem.

Dělení je ovládáno přípustnou kombinací symbolů, která může být použitá v době operace, používejte žlutou bublinu s pravidly pro použití nástroje. Jestliže myším ukazatelem zamíříme na červený otazník, návod automaticky vyskočí.

Určit výstupní složku, popř. vytvořit novou pro uložení nových souborů . Neurčením jiné cesty, budou soubory přidány do výchozí složky.

Příkazy do příkazového řádku:

Příkaz: Split
Možnosti: [] nepovinný parametr
[outputpath=] Plná cesta k místu, kde jsou uloženy nově vytvořené dokumenty.
[splitrules=] Pravidla k použití v dělící operaci, vyvolat pomoc pro správný formát pravidel. Použít jen standardní pravidla "x1".
[-s] - Skrytý chod. Bez zadávání do příkazového řádku (jen pro registrované uživatele)
fileslist - Seznam souborů k dělení; k oddělení souborů používat středník";" za posledním souborem musí být středník.
 
Příklad:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",Split "outputpath=c:\tmp" splitrules=odd;even -s "c:\somefolder\file1.pdf;c:\somefolder\file2.pdf"

 

(c) 2006-2009 RTT