PDF-Otočit stranu

Otočení stran v PDF dokumentu o 90 stupňů.

Anonymizer screenshot

Položka "Úhel otáčení", můžeme uplatnit jako pravidlo pro stranu nebo strany, které specifikujeme v okně "Strany", čímž docíleme otočení všech uvedených stran. Možnosti jsou uvedeny na spodním obrázku, kde jsou jednotlivá pravidla popsány:

Příkazový řádek:

Příkaz: Rotate
Nastavení: [] nastavení parametrů
[Angle=] Úhel otočení. Podpora jen 90,-90 a 180 stupňů. Standardně po 90° krocích
[Pages=] Seznam stran k otočení, viz příklady pro podporované pravidla. Standardně platí pro všechny strany.
[-s] - Skrytý režim. Běh bez příkazového řádku (dostupný pro licensované uživatele)
[fileslist]; - Seznam PDF souborů pro otočení; Pro oddělení souborů používejte středník ";" Jako poslední parametr musí být tečka "."
 
Příklad:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",Úhel otočení=180 Strany=1-5,7 -s *.PDF

 

(c) 2006-2009 RTT