PDF-Změna názvu

Tímto nástrojem snadno přejmenujete PDF soubory i v popisných datech, které používají jako záložní zdroj, a zapíše nový název souboru.


Pro přesnou změnu některého z popisů, je třeba vstoupit přímo do jeho řádku, k tomu lze využít šipky ukazující doprava, která nám poskytne výběr, k rychlému vstupu do požadované pozice.

Nástroj může také organizovat soubory v systémovém souboru i složkovou strukturu, pokud do pole názvu zadáte plnou cestu k souboru, jak lze vidět na horním obrázku.

Příkazy do příkazového řádku:

Příkaz: Rename
Možnosti: [] nepovinný parametr
[RenameFormula=] - Použít nabídnutou cestu a přejmenovat jen soubor. Nebo definovat strukturu, jak je vidět nahoře. ( standard = [Titul])
[-s] - Skrytý chod. Bez zadávání do příkazového řádku (jen pro registrované uživatele)
FilesList - Seznam PDF souborů k přejmenování; k oddělení souborů používat středník";" i za posledním souborem musí být středník.
 
Příklad:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",Rename "RenameFormula =C:\MyDocs\[Subject]\[Title]-[Creation Date]" c:\Somefolder\*.pdf
(c) 2006-2009 RTT