PDF-Informační Tip

Tento nástroj rychle zobrazí popisná data datových prvků PDF souboru ve vyskakující bublině - šetří čas a umožňuje rychle procházet přes informace ve Windows exploreru, aniž by se musela otevírat jiná informační okna.

InfoTip screenshot

Zobrazí registrovaná popisná data datových prvků ve standardním poli: Titul, autor, klíčová slova, program ve kterém byl soubor vytvořen, datumy vytvoření popř. změn, počet stránek, verzi PDF, připojené přílohy, bezpečnostní prvky, velikost souboru, atd.... Tyto informace, které požadujeme k zobrazení, si nadefinujeme v Editoru vlastností a ty, které budou vybrány, budou se zobrazovat v informační bublině.

Příkazy příkazového řádku:

Tato funkce příkazové řádky zapíše popisná data ( Metadata ) ze všech PDF souborů v seznamu, do jednoho.csv (Comma Separated Values) souboru.

Příkaz: ExportMetadata
Moznosti: [] nepovinný parametr
[ExportFields=] - Seznam popisných polí k zápisu. List, Seznam, čárkou oddělené údaje, sestavený ze standardních názvů polí:
- Název, Předmět, Autor, Klíčová slova, Editor, Výrobce, Datum vytvoření, Upraveno
Další pole:
- Datum, Velikost, Verze PDF, Zabezpečení PDF,Strany v PDF
Název pole např. vytvořené v Outlook mailu jako archiv Acrobatu:
- MailSubject, MailTo, MailCc, MailDate, atd.
Poznámky:
- Názvy polí zapisovat Velkými písmeny.
- Trial verze zapisuje pole jen standardně.
- Pokud není zadaný seznam, vypíše všechny dostupné pole
[-UTF8Encode] - Zápis je kódován v UTF-8.
OutFilename= - Plná cesta a název souboru .csv.
FilesList - Seznam PDF souborů, plná cesta a název, zapsaná metadata. Individuální soubory oddělovat středníkem ";" Tečka "." musí být poslední parametr.
Upozornění:
- Trial verze je limitována jen na prvních 10 souborů.
 
Příklad:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",ExportMetadata ExportFields=Title,Subject,Author,PDFNPages OutFilename=C:\Temp\PDFMetadata.csv c:\Somefolder\*.PDF
(c) 2006-2009 RTT