DLL Příkazy

COM DLL poskytuje získané funkce z použitých nástrojů, vyvinutých kódovacími jazyky, které tyto získané funkce podporují.

Všechny nástroje s řízeným linkovým rozhraním operují získanými DLL funkcemi, a tyto funkce používají stejné kombinace symbolů.

"C" nabídka kombinací symbolů:

void CALLBACK EntryPoint(HWND hwnd, HINSTANCE hinst, LPSTR lpszCmdLine, int nCmdShow);

Např. hwnd (záměna použitá k vytvoření příkazu nástroje) a další lpszCmdLine (argument příkazové řádky, ekvivalent k příkazové řádce -command line přizpůsobit argumenty nástroje) parametry jsou použité skrytě.

-EntryPoint- název funkce spustí potřebný nástroj stejného názvu, podrobnosti najdete v příslušné části této nápovědy.

/ Části textu ponechané v originále, jsou v této podobě funkční/

 

 

(c) 2006-2009 RTT