PDF-Editační informace

PDF-Editační informace, je okno vyvolané funkcí "Vlastnosti" a rychle zobrazuje popisná data datových prvků. Zobrazené okno poskytuje uživateli informace o souboru a dovoluje v některých případech upravovat vlastnosti souboru. V náhledu vidíme odstranění informačních položek Vlastností ze souborové nabídky.

InfoEdit screenshot

Pokud je víc než jeden vybraný soubor ke konfiguraci, nástroj může pracovat v dávkovém réžimu. S tímto modulem může uživatel editovat jeden, nebo několik polí informací u vybraných PDF soubrů najednou. Může se měnit autor, nebo informace o vytvoření a datumu.

InfoEdit-batch mode screenshot

V tomto režimu jen musíme určit v editačních kolonkách (zátržítko na pravé straně) co chceme měnit, použití příslušného řídicího boxu v oblasti pole, a zadat náplň do pole s novou informací. V tomto režimu lze také vložit novou informaci do obsahu polí, nebo doplnit stávající. Stávající a přidanou informaci oddělíme středníkem. Zachování a uložení změn, je třeba potvrdit tlačítkem "Použít"

Příkazový řádek:

Příkazy příkazového řádku:

Příkaz: SetMetadata
Možnosti: [] nepovinný parametr
Metadata= - záznam z popisných polí může být v souboru jako zdvojený Název=hodnota. Pro různé informace z polí je dobré použít čárku "," jako oddělovač. Podporuje standardní názvy polí:
- Název, Předmět, Autor, Klíčové slovo, Editor, Výrobce, Datum vytvoření, Datum změny
Nebo nějaký zvolený název pole.

Příklad:
"Metadata=Title=Some title,Author=RTT,Custom1=Some text"
Tento příkladový soubor standardní pole - Název a Autor - vyplnil následně: "Custom1".

Poznámky:
- Názvy polí zapisovat Velkými písmeny.
- Trial verze zapisuje pole jen standardně.
- Pro vyčištění některé informace, je třeba specifikovat název, a tato bude nadále jako prázdná. "Metadata=Author=" vyčistí pole autora.
[-UTF8Encoded] - Zápis je kódován v UTF-8.
FilesList - Seznam PDF souborů, plná cesta a název, zapsaná metadata. Individuální soubory oddělovat středníkem ";" Tečka "." musí být posledním parametrem.
Upozornění:
- Trial verze je limitována jen na prvních 10 souborů maximálně a také časově.
 
Příklad:
Rundll32 "c:\Program Files\PDF-ShellTools\PDFShellTools.dll",SetMetadata "Metadata=Author=RTT,Revision=3.1.0" c:\Somefolder\*.PDF
(c) 2006-2009 RTT