De menu's van PDF Explorer

Het bestandsmenu

       

Behalve het commando Sluiten om het programma te kunnen afsluiten, is in dit menu een functie aanwezig om de inhoud van de actieve grid op te slaan via Bewaar grid, om bijvoorbeeld een verzameling van documenten te creëren betrekking hebbende op eenzelfde onderwerp. Deze verzamelingen zijn toegankelijk via het commando Open grid die in de WerkGrid  zijn geladen.

 

Het commando Importeren start de Importeerhulp voor de informatievelden van csv bestanden, het hoofd- bestanddeel van PDFE, met de mogelijkheid de informatievelden in de respectievelijke documenten te bewerken. Een prima gereedschap om een complete database aan te leggen van een verzameling documenten d.m.v. PDFE.

Het commando Exporteren gridvelden start de Exporteerhulp  met de gridinhoud in het txt, csv of html formaat, welke het mogelijk maakt gebruik te maken van andere applicaties.

Het commando  Aanmaken PDF Lite Pack start het optievenster, waarin verschillende instellingen kunnen worden gemaakt. De lite versie biedt dezelfde functies als de uitgebreide versie, maar staat het toevoegen, het vervangen of het bewerken van de (geringere) informatie van de data, niet toe. Ze is hoofdzakelijk bedoeld bij het gebruik van PDF Explorer voor het alleen maar doorlezen van helpbestanden, zoals op een CD-ROM, zonder gebruik te maken van het compleet geïnstalleerde programma.

Het bewerkenmenu

Dit menu bevat de commando's om documenten te kunnen kopiēren, verplaatsen, wissen of hernoemen  van alle in de grid aanwezige actieve documenten. Deze functies zijn toepasbaar op de geselecteerde documenten of anders op het actieve document. Bovendien is er ook nog de selectiefunctie. Alles selecteren selecteert alle documenten in de actieve grid en Omkeren selectie keert de gemaakte selectie om en zo u wilt vice versa.

Het commando Gridlayout opent een submenu dat het mogelijk maakt een nieuwe grid aan te maken met een indeling naar eigen wens via de opdracht Creēer nieuwe. U vindt hier tevens de commando's Wis huidige en Bewerk huidige, waarmee u de door u zelf samengestelde grid eventueel kunt aanpassen.

In het menu is ook een mogelijkheid aanwezig om een aantal programma-opties in te stellen via de opdracht Voorkeuren.

Gereedschappenmenu


Het commando Snel inzien opent het bekijkvenster in PDF bekijken van het actieve document met toegang tot de mogelijkheid de informatievelden te bewerken in hetzelfde venster.

Om de afbeeldingen aan actieve documenten te onttrekken, beschikt u over het commando  Afbeeldingen onttrekken.

Het commando Blader door bronmap opent de map waarin het actieve document zich bevindt  in de Windows verkenner en selecteert het betreffende bestand. Dit is een zeer praktisch gereedschap om snel de plaats van een document te traceren.

Het commando Anonimiseren. PDF-bestanden worden vaak aan andere personen doorgegeven en ongecontroleerd verbreid (o.a. via het internet). Het Anonimiseren is ervoor om alle meta-data (informatievelden) van PDF-documenten in een arbeidsgang te verwijderen.

Het commando Pagina's roteren. Hiermede kunt u pagina's roteren/draaien, d.w.z. een of meerdere pagina's in een PDF-bestand 90° draaien, links om of rechts om of zelfs 180°. Op dezelfde wijze kunt u ze ook weer in de oorspronkelijke stand terugdraaien.

Het commando Splits/onttrek pagina's is een functie, die toegepast kan worden om pagina's uit PDF-documenten te splitsen of te onttrekken. Met behulp van een krachtige regel-interpretator en een hoge verwerkingssnelheid kunnen PDF-bestanden in een mum van tijd worden onttrokken.

Het commando Samenvoegen/ordenen pagina's is een functie, die toegepast wordt om uit verschillende PDF-bestanden een nieuw document samen te stellen c.q. te ordenen. Hiervoor geeft u een lijst op van PDF-bestanden en definieert u de regels, aan de hand waarvan de bestanden verwerkt moeten worden. Als uitkomst heeft u een nieuw PDF-document, dat uit meerdere bestanden is samengesteld.

Het commando Invoegen/toevoegen pagina's is een functie, waarmee u individuele pagina's kunt invoegen in andere PDF-documenten. De plaats waar moet worden ingevoegd, kunt u zelf bepalen. De noodzakelijke instellingen doet in in het volgende dialoogvenster:

Toevoegen watermerk/stempel is een functie, waarmee u tekst, een afbeelding of een geometrische voorstelling als "watermerk" in de pagina's van een PDF-document kunt invoegen. Daarmede kunnen b.v. documenten van een firmalogo worden voorzien of van opschriften, zoals "vertrouwelijk" of "concept", etc. worden voorzien, die daarmee onuitwisbaar in het PDF-document geïntegreerd worden.

Bijlagen... Met deze functie kunt u bestandsbijlagen van PDF-bestanden openen, onttrekken, toevoegen en verwijderen. Bestandsbijlagen zijn een standaard functie van PDF-documenten, die het mogelijk maakt, iedere vorm van bestand - b.v. Tekst, Audio, Afbeeldingen, maar ook andere PDF-bestanden - aan een PDF-bestand te hangen. Dit kan toegepast worden, om enkelvoudige PDF-documenten van aanvullende informatie te voorzien (b.v. het originele bestand, waaruit het PDF-document werd samengesteld). Werd deze functie vanuit het contextmenu gestart, dan krijgen alle bestanden dezelfde bijlage.

Instelopties Reader , is een functie waarmee u het programma kunt instellen, hoe u de PDF-documenten bij het starten wilt bekijken, b.v. die met Acrobat Reader zijn gemaakt. Hiertoe behoren o.a. instellingen van het readerprogramma, de pagina-layout, de pagina-indeling (enkele pagina of dubbele pagina, etc.), de vergrotingsfactor of de als eerste aangegeven pagina. U kunt dus vooraf precies instellen hoe u uw PDF-bestand (en) op het scherm wilt bekijken.

Databasemenu

In dit menu kunt u via commando's ingrijpen in de database van PDFE.

Het commando Bewerken  stelt u in staat bewerkingen uit te voeren (b.v. het toekennen van een virtueel kenmerk aan een schijf, het wissen van de schijf of de bestanden van de database of toegang krijgen tot de gegevens van de database).

Om een backup van de databasegegevens te maken is er het commando Backup. Deze opdracht maakt een gecomprimeerde kopie van de database en slaat deze op.

Om een backup van de database terug te zetten, gebruikt u het commando Herstellen. Deze opdracht vervangt de bestanden van de database en herstelt de vorige situatie.

Het Extramenu

De beide commando's van Webinterface  stellen u in staat om verbinding te maken c.q te stoppen met de webserver van PDF Explorer. Deze functie staat het zoeken toe naar PDF-documenten onmiddellijk na het starten van de webbrowser.

Gridcontextmenu

Het contextmenu verschijnt door een klik met de rechter muisknop te doen in het venster van de actieve grid. Dit menu is een samenstelsel van verschillende bewerkingsfuncties en zijn hierboven eerder al besproken in de Menu's van PDFE .

Alleen het commando Shell contextmenu is nog niet eerder besproken. Dit item verschaft u toegang tot het contextmenu van het systeem.