Algemeen

In dit venster stelt u de Algemene Voorkeuren van PDFE in.


1 - Wanneer deze optie niet is geactiveerd, zal de database met de gegevens van het document automatisch worden bijgewerkt, terwijl het bewerken  van  de infovelden geschiedt via Bewerken Infovelden . Wanneer deze optie is geactiveerd, zal de bevestiging van de gebruiker worden   gevraagd.

2 - Deze optie staat de directe scanmethode toe via DiskTree, om gecomprimeerde bestanden met de extensie zip, rar of ace te doorzoeken.

3 - Wanneer deze optie is aangevinkt, worden de instellingen van het programma (grootte en positie van het venster, scanmethode, voorkeuren, etc.) bewaard bij het afsluiten van het programma.

4 - Deze optie biedt een filter voor afbeeldingen welke in een document zijn opgenomen.

5 - Met deze optie kunt u de regels van de scangrid van een regelnummer voorzien.

6 - Hier kunt u aangeven welke map u als werkmap wilt gebruiken. De optie Werkmap dwingt het programma tijdens het starten een directe scan te  beginnen in de aangegeven map. Op deze manier kunnen we een database aanleggen die wordt doorzocht tijdens het opstarten van het programma. Dit is een zeer praktische methode als een werkmap voortdurend qua inhoud wordt aangepast.

7 - Hier kunt u de taal van uw voorkeur instellen. De talen zijn opgeslagen in de submap "Lang" van het programma.