Uiterlijk

Met de instellingen in de dialoogbox Uiterlijk kunt u het visuele aanzien van PDF Explorer aanpassen en wijzigen. U kunt hier het lettertype, lettergrootte, stijl, voor- en achtergrondkleur aangeven, alsmede de gewenste karakterset kiezen, indien u met PDF-bestanden werkt, die verschillende karaktersets (b.v. codepagina's) gebruiken.