Configuratie Editor (programma-instellingen)

De programma-editor kan gebruikt worden om de algemene programma-instellingen van PDF Explorer aan te passen. Via Bewerken/Voorkeuren komt u in dit menu. Hierna komt u in een dialoogvenster met vier categorieën, die via tabs kunnen worden ingezien. In het volgende worden de opties en instellingen per categorie uitgelegd.