Bewerken van informatievelden

Deze functie maakt het mogelijk, een of meerdere informatievelden voor een grote groep bestanden met dezelfde inhoud in te vullen. U kunt bijvoorbeeld op deze manier een serie PDF bestanden van dezelfde auteur, onderwerp of aanmaakdatum voorzien en deze gegevens duurzaam in de informatievelden opslaan. Alle standaard informatievelden staan u daarbij ter beschikking.

Om een informatieveld te kunnen bewerken, dient u het naastliggende vakje rechts aan te vinken. Aansluitend vult u de gewenste gegevens in het informatieveld in. Door bevestiging via de knop Starten  wordt de bewerking gestart en worden alle geselecteerde bestanden van gelijke gegevens voorzien. Gedéactiveerde velden worden overgeslagen, zij blijven daardoor onveranderd.

Om de inhoud van een veld geheel te wissen, volstaat het dit veld te activeren, maar niets in te vullen. Dit kan b.v. nuttig zijn bij het schonen van het veld Modificatiedatum.