Samenvoegen/ordenen pagina's

Het commando Samenvoegen/ordenen pagina's is een functie, die toegepast wordt om uit verschillende PDF-bestanden een nieuw document samen te stellen c.q. te ordenen. Hiervoor geeft u een lijst op van PDF-bestanden en definieert u de regels, aan de hand waarvan de bestanden verwerkt moeten worden. Als uitkomst heeft u een nieuw PDF-document, dat uit meerdere bestanden is samengesteld.

 

Alle geselecteerde bestanden in het gridmenu zullen verschijnen in de bovenstaand venster, waarbij het mogelijk is de volgorde van samenvoegen op- of aflopend te ordenen d.m.v. de blauwe pijltjestoetsen, het verwijderen van bestanden uit de lijst of het dupliceren van bestanden (gebruik deze functie in geval van ordening van de documentpagina's).

Met de optie Samenvoegen /ordenen pagina's configureert u de optie voor het uitvoeren van de samenvoeging van de eerste pagina's van alle documenten, daarna verschijnen alle tweede pagina's, etc. opeenvolgend, totdat alle pagina's zijn samengevoegd. Een zeer bruikbare functie wanneer u de even pagina's en de oneven pagina's afwisselend wilt laten verschijnen, indien dit noodzakelijk is voor het maken van een definitief document.

De aantallen in de kolom Pagina's inbegrepen stelt u in staat te specificeren, welke pagina's van het document moeten worden gebruikt in het geval van samenvoeging bij toepassing van de optie Samenvoegen op volgorde documentlijst via .