Invoegen/toevoegen pagina's

Het commando Invoegen/toevoegen pagina's is een functie, waarmee u individuele pagina's kunt invoegen in andere PDF-documenten. De plaats waar moet worden ingevoegd, kunt u zelf bepalen. De noodzakelijke instellingen doet in in het volgende dialoogvenster:

 

In het bovenste deel van het venster worden de doeldocumenten (of een enkel document) getoond, waarin de pagina's moeten worden ingevoegd. Omdat u de functie via een geselecteerd bestand hebt gekozen, is er reeds in de bovenste regel een bestandskeuze vermeld. In de kolom Invoegpunt: pagina geeft u aan na welke pagina van het doeldocument moet worden ingevoegd.

In het middelste deel van het venster bepaalt u of de in te voegen pagina's voor of achter het invoegpunt komen. Bovendien kunt u bij Bestandsopslag-opties aangeven of de originele bestand(en) - ook van de doelbestanden - overschreven of in een andere map moeten worden opgeslagen. Als alternatief kan het originele bestand als kopie (backup) worden opgeslagen.

In het onderste deel van het venster, geeft u aan uit welke brondocumenten de in te voegen pagina's moeten komen. Hierbij verschijnt automatisch een kleine dialoogbox om de gewenste pagina's aan te geven. Een meervoudige selectie (dus uit meerdere brondocumenten) is mogelijk.

Met Dupliceren (klonen) dupliceert u een geselecteerd PDF-bronbestand. Met iedere klik op de knop Dupliceren, wordt er een volgende gelijke regel toegevoegd aan de bronbestandslijst. De bestanden worden daardoor meervoudig aan de lijst toegevoegd.

Met Verwijderen van bestanden kunt u bestanden weer uit de lijst verwijderen door op het X-symbool te klikken.

Positie-/regelvolgorde van de PDF-bestanden veranderen kunt u door middel van de pijlsymbolen regelen, zowel naar boven als naar beneden.

Door te klikken op de knop Starten worden deze functies gestart.

Door met de cursor op het   symbool te gaan staan, ziet u een overzicht met de instelmogelijkheden voor de kolom "Pagina's inbegrepen".