Watermerk/Stempel

Toevoegen watermerk/stempel is een functie, waarmee u tekst, een afbeelding of een geometrische voorstelling als "watermerk" in de pagina's van een PDF-document kunt invoegen. Daarmede kunnen b.v. documenten van een firmalogo worden voorzien of van opschriften, zoals "vertrouwelijk" of "concept", etc., die daarmee onuitwisbaar in het PDF-document geïntegreerd worden.

 

 

De toepassing van afbeeldingsmanipulatie, transparantie en het tonen daarvan, wordt geheel ondersteund. Er kunnen meerdere watermerken van verschillende typen (tekst, afbeelding of vorm) gelijktijdig worden ingevoegd.

Met de optie Stempeltype kunt u een stempeltype laten verschijnen zoals hierboven getoond in het paginavoorbeeld (watermerk) of  er verschijnt een  achtergrond paginavoorbeeld (onderlegger). De eerste methode toont de stempel direct in de pagina. De tweede methode toont de stempel niet direct, totdat de laatste tekst is gevonden.

Door op de tab Bestanden te klikken, verschijnt er een lijst met bestanden en hun respectievelijke pagina's die zijn onderworpen aan de stempelbewerking, volgens de regels welke verschijnen door met de cursor op symbool te gaan staan.