Bijlagen

 

Met deze functie kunt u bestandsbijlagen van PDF-bestanden openen, onttrekken, toevoegen en verwijderen. Bestandsbijlagen zijn een standaard functie van PDF-documenten, die het mogelijk maakt, iedere vorm van bestand - b.v. tekst, audio, afbeeldingen, maar ook andere PDF-bestanden - aan een PDF-bestand te hangen. Dit kan toegepast worden om enkelvoudige PDF-documenten van aanvullende informatie te voorzien (b.v. het originele bestand, waaruit het PDF-document werd samengesteld). Werd deze functie vanuit het contextmenu gestart, dan krijgen alle bestanden dezelfde bijlage.

 

Bestandsbijlagen worden aan de lijst toegevoegd, indien u op het symbool met het plusteken '+' klikt. Bestanden worden uit de lijst van geselecteerde bestanden verwijderd, indien u op het symbool 'X' klikt.

Backup originele bestanden, is een optie waarmee de originele bestanden (de PDF-bestanden, die u van bijlagen wilt voorzien) voor de start van deze functie 'gezekerd' worden. De gezekerde bestanden bevatten de extensie 'bak.pdf', zodat b.v. een bestand met de naam 'mijntekst.pdf' onder de naam 'mijntekst.bak.pdf' wordt gezekerd.

De geselecteerde bijlagen worden overgenomen (d.w.z. bestandsbijlagen worden toegevoegd, verwijderd of veranderd), wanneer u op de knop Bevestig wijzigingen klikt.